Nieuwsbericht

Vreemde nachtvlinders in de Betuwe

donderdag 9 juni 2011

Tijdens een nachtvlinderavond, waarbij met licht de vlinders werden aangelokt, zijn bij Culemborg een aantal zeldzame soorten aangetroffen, waaronder de gemarmerde wortelboorder. Het zijn onder andere vlinders die bekend zijn van de Veluwe en andere zandgebieden.

Zaterdagavond 4 juni 2011 werd door de insectenwerkgroep van de NVWCulemborg een nachtvlinderonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in de boomgaard op het terrein van Waterleidingmaatschappij Vitens, in de wijk Lanxmeer in Culemborg. Met een felle lamp, die voor een gespannen wit laken was geplaatst, werden nachtvlinders gelokt van 22.00 uur tot 01.00 uur. Een van de eerste soorten die verscheen was de gemarmerde wortelboorder (Pharmacis fusconebulosa). Dit is een zeldzame vlinder in Nederland die vooral bekend is van een aantal plekken op de Veluwe en in Twente en de Achterhoek. De rupsen van deze soort leven vooral in de wortels van adelaarsvaren, een typische bosplant van de zandgronden en niet bekend uit Culemborg en omgeving.

Nadere studie leert dat er wellicht ook andere plantensoorten door deze wortelboorder kunnen worden gebruikt. Het ging om een erg vers exemplaar en het lijkt aannemelijk dat de soort hier uit de pop is gekomen en zich dus heeft voortgeplant. Een andere opvallende verschijning was de dennenspanner (Bupalus piniaria). Dit is een zeer algemene soort in Nederland, maar dan vooral op de zandgronden, waar we de meeste naaldbomen zoals dennen kunnen tegenkomen. Uit de Betuwe zijn er nauwelijks tot geen meldingen van deze soort. Ook de satijnvlinder (Leucoma salicis), waarvan het belangrijkste verspreidingsgebied zich in de noordelijk helft van ons land bevindt, was aanwezig. Het ging hier om meerdere individuen, dus ook hier is voortplanting waarschijnlijk.

Het nachtvlinderonderzoek heeft de afgelopen jaren een stimulans gekregen door de uitgave van een goede volledige Nederlandstalige veldgids. Hierdoor wordt er op veel meer plaatsen dan vroeger nachtvlinderonderzoek gedaan, waardoor dit soort nieuwe vondsten worden gedaan en de bestaande kennis over nachtvlinders sterk toeneemt. Ook de website vlindernet is een waardevol instrument voor liefhebbers van nachtvlinders. Alle kennis over deze interessante groep is samengebracht op deze website.