Nieuwsbericht

Vroege vlinders

vrijdag 11 januari 2013

Door de hoge temperaturen is de natuur er vroeg bij, dat zal u niet zijn ontgaan. Allerlei planten staan in bloei en padden komen uit hun winterslaap. Ook bij de vlinders blijken er een aantal heel vroeg bij te zijn.

Er zijn nachtvlinders die vanaf november voorkomen en die op zachte nachten te zien zijn zoals de wachtervlinder, agaatvlinder en kleine en grote wintervlinder. Deze worden dan ook al regelmatig gemeld de eerste dagen van het nieuwe jaar. Maar er zijn ook soorten die normaal pas half januari of nog veel later actief worden die al worden gemeld op Waarneming.nl en Telmee. De grote en kleine voorjaarsspanner komen in normale jaren in de loop van januari tevoorschijn, maar in de eerste week van dit nieuwe jaar 2013 zijn ze al met tientallen gemeld. Ook de perentak, een andere spanner, is al meermalen doorgegeven. Het is een gewone soort, die eigenlijk overal in het land kan worden aangetroffen, hoewel de meeste op de zandgronden worden gezien. Ook zwartvlekwinteruil is een regelmatig geziene nachtvlinder, die de afgelopen jaren duidelijk is toegenomen en nu tot in de noordelijke provincies aanwezig is.

De gewone spikkelspanner vliegt van half februari tot eind augustus, maar de eerste is al op waarneming.nl gemeld. Op 5 januari zat er een verse vlinder in het natuurpark Lelystad. De zwartkamdwergspanner, normaal ook vanaf half februari was op 3 januari al present in Rotterdam en de grijze heispanner, waarvan de vliegtijd begin maart begint is op 6 januari gezien in Gilze (Noord-Brabant). Een heel vroege melding betreft een paardenbloemspanner die op 1 januari werd gezien in Anna Paulowna. Dit kleine spannertje is normaal gesproken te zien vanaf eind april. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een artefact. Deze soort overwintert als pop en als een bloempot met de pop ergens binnenshuis staat kan het gebeuren dat een vlinder maanden te vroeg verschijnt. Dagvlinders zijn, behoudens waarnemingen van overwinterende dieren, nog niet doorgegeven de eerste week van januari, maar dat is niet verwonderlijk. De temperatuur is wel relatief hoog, maar er is erg weinig zon en dat zorgt er voor dat vlinders niet actief worden of vervroegd uit hun pop kruipen. Met een wat koudere periode in aantocht zullen deze nog wel even op zich laten wachten.

GewoneSpikkelspanner KleineVoorjaarsspanner Paardenbloemspanner Perentak waarnemingen winter