Nieuwsbericht

Was april een goede vlindermaand?

maandag 4 mei 2009

De afgelopen april heeft ons blij gemaakt met veel mooi weer. Na 2007 was dit volgens het KNMI de warmste aprilmaand ooit. En mooi weer is vast goed voor vlinders. Of niet?

Het Landelijk Meetnet Vlinders biedt ons de mogelijkheid om zo'n vergelijking te maken. We Kijken dan naar alle routes die in beide maanden gelopen zijn. Een vergelijking met april 2008 is weinig zinvol, omdat dat juist een erg koele aprilmaand was. 2007 was weliswaar iets warmer dan 2009, veel mooi weer was het in beide.

Winnaars
Drie soorten waren dit jaar duidelijk winnaars: boomblauwtje (foto), groentje en oranjetipje. Vooral die laatste soort viel op omdat hij tot midden in dorpen en steden in tuinen te zien was . Kijkt u ook maar eens op de judaspenning in uw tuin of er niet oranje eitje op zit of een klein rupsje van zit te eten.

Stabiel
De citroenvlinder, gehakkelde aurelia en het klein geaderd witje (foto) waren in de tellingen in april, ongeveer even talrijk als in 2007. De eerste twee, vlinderoverwinteraars, waren in maart al wel volop gezien en in april wellicht al over hun hoogtepunt heen. Voor het klein geaderd witje, die als pop overwintert, geldt dit niet.

Verliezers
Toch deden een aantal soorten het duidelijk slechter dan twee jaar geleden. De atalanta (foto) had toen volop overwinterd. Dat is de afgelopen winter nauwelijks gelukt, dus zijn er ook veel minder atalanta's in de maand april . Maar ook dagpauwoog, kleine vos, klein koolwitje en koninginnenpage werden dit jaar duidelijk minder vaak gemeld. Ook valt het bont zandoogje op. Deze soort doet het natuurlijk nog steeds goed, toch lag het aantal lager dan in 2007.

Hoe dit zich verder zal ontwikkelen in de rest van het vlinderseizoen weten we nog niet. Uiteindelijk werd 2007, ondanks de warme aprilmaand, voor veel soorten een slecht jaar. Uw tellingen zullen ons deze zomer wijzer maken! Wilt u ook meedoen aan het Landelijk Meetnet Vlinders en zo meehelpen onze vlinders te volgen, dan kun u u opgeven via telefoon of via een email aan De Vlinderstichting.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).