Nieuwsbericht

Wat heeft een robot met eikenprocessierupsen?

donderdag 17 mei 2018

In mei en juni is er een programma in het Amstelpark in Amsterdam met kunstenaars die robotica maken in relatie tot de natuur, met name tot vogels en insecten. De kunstenaars werken aan nieuwe prototypes en laten voltooid werk zien. Bijvoorbeeld een robot die met kraaien communiceert, of ééntje die eikenprocessierupsen kan bestrijden.

Robot ruimt eikenprocessierups op

Robot in je park

Boven: Rat SETI – Ian Ingram; onder: Corvoid en Woodpecker – Rihards Vitols (Bron: Machine Wilderness) Boven: Rat SETI – Ian Ingram; onder: Corvoid en Woodpecker – Rihards Vitols (Bron: Machine Wilderness)

Technologie in harmonie met natuur

In ‘Machine Wilderness’, een onderzoeksproject gestart in 2015, onderzoekt het publiek samen met kunstenaars, ontwerpers, ecologen, engineers en wetenschappers welke rol technologie speelt in relatie tot natuur, aangezien technologie een integraal en permanent onderdeel uitmaakt van onze landschappen. We weten dat onze technologie op veel terreinen desastreus uitpakt voor de natuur die ons leven mogelijk maakt, en waar we onlosmakelijk deel van uitmaken. Hoe kunnen we, voorbij het mens gecentreerde denken, technologieën ontwikkelen die een symbiotische relatie aangaan met het ecologische netwerk waar het onderdeel van wordt?

'Werk in uitvoering'

Machine Wilderness presenteert werk van vier kunstenaars die werken met robotica: Ian Ingram, Driessens & Verstappen, Richards Vitols en Jip van Leeuwenstein. Ze onderzoeken hoe technologie een relatie aangaat met de omringende en chaotische levende natuur. Machine Wilderness is geen statische tentoonstelling, maar neemt de vorm aan van een ‘werk in uitvoering’ waarin de kunstenaars nieuwe robotische projecten voor specifieke ecosystemen in het Amstelpark ontwikkelen, en experimenteren met de interactie tussen de robots en de levende wezens in het park.

Kunst, techniek en natuur tezamen

Boven: A diverse monoculture – Jip van Leeuwenstein; onder: Spotter #Blackbird – Verstappen & Driessens (Bron: Machine Wilderness) Boven: A diverse monoculture – Jip van Leeuwenstein; onder: Spotter #Blackbird – Verstappen & Driessens (Bron: Machine Wilderness)

Kraaien, eekhoorns en processierupsen 

Ian Ingram laat een robot zien die probeert te communiceren met kraaiachtigen en één die zich richt op eekhoorns. Jip van Leeuwenstein bouwt robots gericht op de bestrijding van insecten, in dit geval de eikenprocessierups. Hij geeft ze met opzet een soort 'terminator' look om het idee aan de kaak te stellen dat robots kunnen helpen bij het oplossen van door de mens gecreëerde problemen in het landschap.

Natuurliefhebbende technici

Maria en Erwin bouwen een AI die vogels leert herkennen en vervolgens gaat tekenen (renderen) hoe hij de vogel ziet en hoe de zang van de vogel klinkt (work in progress). Richards laat een specht een robot zien wiens geroffel op een boom invasieve insecten demotiveert om eieren te leggen in die boom. Hij werkt ook aan een nieuw project over communicatie in groepen kraaien. De kunstenaars zijn in het park aan het werk en wisselen graag van gedachten met mensen over de soorten waarop ze zich richten. Kortom, een tentoonstelling voor natuurliefhebbers met een passie voor techniek en voor technici die houden van natuur.

Meer weten?

Lees hier meer over ‘Machine Wilderness’. Je kunt ook zelf meedoen, bijvoorbeeld door een robot te helpen met het herkennen van vogels in één van de workshops.

Tekst: Theun Karelse, FoAM & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Machine Wilderness & Kars Veling (leadfoto rupsen eikenprocessierups)

Eikenprocessierups Robot SoortenNL