Nieuwsbericht

Wat plakt er op mijn eik?

zondag 16 augustus 2015

De laatste dagen worden er veel meldingen gedaan van plakkers. Vaak weten de mensen niet om welke soort het gaat, maar sturen ze een foto op. Vaak zijn het vrouwtjes van deze nachtvlinder, bezig met het afzetten van de eitjes.

Via Facebook en Twitter, maar ook via de vraagbaak van de Vlinderstichting en via e-mail en telefoon worden ze gemeld. Vaak met opmerkingen als: “Deze zit nu al een paar uur stil op mijn boom en hij doet niets”. Maar dat kunnen we gelukkig uitleggen. Het gaat meestal om een zij, een vrouwtje. Zij is wit, het mannetje is grijsbruin. Daarnaast zit ze zeker niet stil, maar ze is druk aan het werk, al zien we dat niet direct. Ze is namelijk bezig met het leggen van eitjes op de eikenboom.

De eitjes van de plakker worden in pakketjes bij elkaar afgezet tussen schorsspleten van loofbomen. De eieren worden afgedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje. De eitjes overwinteren in dat spinsel en komen in het voorjaar, van april tot juni uit. Soms laat de jonge rups zich door middel van spindraden met de wind meevoeren en kan zich zo kilometers verspreiden. De rups verpopt zich in een spinsel tegen de schors, tussen de bladeren of in de strooisellaag.

Het is een algemene vlinder die verspreid in het land voorkomt. In de noordoostelijke provincies wordt deze soort echter wel minder waargenomen. Het is een vlinder van bossen, struwelen, parken en tuinen. De waardplanten, waarop de rupsen kunnen overleven, zijn diverse loofbomen en naaldbomen. Zomereik is wel favoriet en daarop kan de soort zelfs schadelijk zijn. Plakkers vliegen van half juni tot eind augustus in één generatie. De mannetjes komen op licht, maar vliegen ook overdag. De vrouwtjes kunnen nauwelijks vliegen en blijven in de buurt van de cocon. Zo kunnen we ze nu dan ook aantreffen, in de tuin of op eiken langs de weg. Vorige week werden eiken in wegbermen in Gelderland onderzocht in verband met mogelijkheden voor natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups. Tijdens dat veldwerk werden verschillende vlinders gevonden, vrijwel allemaal ei-afzettende vrouwtjes.

Plakker waarnemingen