Nieuwsbericht

Weer extra generaties dagvlinders

vrijdag 11 september 2015

Het is al een beetje gewoon aan het worden, maar ook dit jaar zien we extra generaties van soorten die tot vroeger maar een of twee generaties hadden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de verandering van het klimaat.

Voor het landkaartje is het al een jaar of vijftien de gewoonste zaak van de wereld dat er eind augustus–begin september een extra generatie optreedt. Het gaat dan niet om een enkel vlindertje, maar om honderden meldingen. Vorig jaar, 2014 was het wel extreem, want toen waren er maar liefst 2023 meldingen met in totaal meer dan 4500 vlinders uit september. Het bijzondere van het landkaartje is dat de voorjaarsgeneratie er anders uitziet dan de zomergeneratie. Dat verschil wordt veroorzaakt door de hoeveelheid licht en de temperatuur gedurende de ontwikkeling en vooral in het popstadium. Nu er in september een derde generatie optreed kom je soms vlinders tegen die in kleur tussen de oranje voorjaarsvorm en de zwart-witte van de zomergeneratie in zitten. Het landkaartje is een algemene vlinder, die verspreid over het land voorkomt.

Er zijn ook zeldzamere soorten die nu extra generaties hebben, het heideblauwtje bijvoorbeeld, een soort die is opgenomen op de Rode lijst. Er komen nu waarnemingen binnen met fraaie foto’s van kakelverse exemplaren. Heideblauwtje heeft in juni en juli gevlogen en de vrouwtjes hebben toen hun eitjes afgezet. De rupsjes die daaruit kwamen hebben zich snel kunnen ontwikkelen en zijn eind augustus verpopt. Inmiddels zijn daar dus de vlinders uit gekomen. Deze zullen zich ook weer proberen voort te planten, maar dat is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats moeten er voldoende vlinders zijn om de trefkans tussen mannetjes en vrouwtjes hoog genoeg te hebben. Vervolgens moeten de weersomstandigheden ook zodanig zijn dat de eitjes door de vrouwtjes kunnen worden afgezet. De eitjes overwinteren en pas na de winter komen de rupsen tevoorschijn.

Ook van de Rode Lijstsoorten kleine ijsvogel en veldparelmoer zijn er deze week waarnemingen door gegeven en ook deze hebben dus een extra generatie.

KleineIJsvogelvlinder klimaat Landkaartje