Nieuwsbericht

Weer nieuwe soort: vaal kokerbeertje

woensdag 9 juli 2014

Er worden regelmatig nieuwe vlinders in Nederland gemeld. Dat zijn vaak nachtvlinders omdat daar erg veel soorten van zijn. Recent werd de zoomvlekspanner ontdekt en nu is er begin juni ook een vaal kokerbeertje gezien. Zijn het blijvertjes?

Jens Bokelaar zette in de tuin van zijn ouders in Westdorpe de vlinderval en vond de volgende ochtend een beestje dat hij met een foto erbij als streepkokerbeertje (Eilema complana), een algemene soort, op waarneming.nl zette. Al gauw kwam er reactie van de validatoren dat het hier om een vaal kokerbeertje (Eilema caniola) ging en dat dit de eerste vondst was voor Nederland. Nieuwe vlindersoorten komen veelal uit zuidelijker streken en klimaatverandering is een belangrijke factor die hun uitbreiding verklaart. We zien de soorten zich vaak al enkele jaren sterk naar het noorden uitbreiden in Duitsland en Frankrijk. Als ze eenmaal in België zijn gesignaleerd, is het vaak maar enkele jaren voordat ook Nederland wordt gekoloniseerd.

Dit geldt ook voor het vaal kokerbeertje die in Westdorpe in Zeeland werd ontdekt. Deze soort wordt vanaf 2008 in Vlaanderen gezien. Wim Veraghtert, van Natuurpunt meldt: “Wij hebben van E. caniola intussen grote populaties in Oost- en West-Vlaanderen. De rupsen zitten er overigens het liefst op muren en daken, waar ze op algen foerageren. Als ze verpoppingsplaatsen zoeken, kruipen ze zelfs binnen en zorgen ze lokaal voor overlast”. Als je dit zo leest lijkt het waarschijnlijk dat deze soort zich ook hier zal vestigen. En wat Jens Bokelaar nog meldde in het verslagje van zijn vondst is dat je niet perse bijzondere natuurgebieden in hoeft om toch spectaculaire waarnemingen te kunnen doen. Gewoon in je eigen achtertuin kun je nieuwe soorten voor ons land vinden!

JensBokelaar VaalKokerbeertje waarnemingen