Nieuwsbericht

Weer veel grote vossen dit voorjaar

vrijdag 11 mei 2018

De grote vos was verdwenen uit ons land, maar lijkt zich weer te vestigen. Dit voorjaar zijn er op meer dan dertig locaties grote vossen gezien, die daar waarschijnlijk overwinterd hebben. Het wachten is tot succesvolle voortplanting wordt vastgesteld, bijvoorbeeld doordat rupsennesten worden gevonden.

Zeldzame vlinder

De grote vos lijkt erg op de kleine vos De grote vos lijkt erg op de kleine vos

De grote vos overwintert, net als de dagpauwoog en zijn kleine broertje de kleine vos, als vlinder. Dit betekent dat ze ook vroeg in het jaar al te zien zijn. Tijdens het mooie weer van de afgelopen weken is de soort via Waarneming.nl en Telmee op heel wat plekken gemeld.

Verwarring met kleine vos

De kleine vos komt veel voor in Nederland. Anders dan zijn naam doet vermoeden, is deze vlinder niet veel kleiner. Het is dan ook lastig om de twee uit elkaar te houden. 

Bekijk een overzicht van de verschillen tussen de grote vos en de kleine vos.

Fluctuerende aantallen

Het voorjaar is de beste tijd om deze vlinder te zien te krijgen. In het begin van deze eeuw waren voorjaarswaarnemingen van de grote vos zeldzaam en gingen er jaren voorbij zonder dat er een werd waargenomen. Van 2011 tot 2014 waren er wel veel voorjaarswaarnemingen, maar de daarop volgende jaren nam het aantal weer sterk af. Dit jaar zijn uit vijfendertig kilometerhokken waarnemingen bekend tot eind april. Opvallend is dat de soort in het hele land is gemeld en dat er weinig ‘concentraties’ zijn. Wel zijn er uit de omgeving van Winterswijk meerdere locaties waar hij is gezien.

Paren en eitjes leggen

De rups van de grote vos kun je onder andere in wilg en iep vinden. De rups van de grote vos kun je onder andere in wilg en iep vinden.

De grote vossen die de afgelopen weken zijn gezien, moeten zich nog voortplanten. Ze gaan op zoek naar een partner en paren. De vrouwtjes gaan vervolgens op zoek naar plekken om hun eitjes af te zetten. Dat doen ze op diverse loofbomen, zoals wilg en iep, maar ook fruitbomen worden wel gebruikt. Ze zetten de eitjes in groepjes af, zodat er ook meerdere rupsen bij elkaar zitten.

Bewijs van voortplanting

Het zou erg leuk zijn als we bewijs krijgen dat er succesvolle voortplanting plaatsvindt. De rupsen zijn in de komende weken te vinden tot in juni. Dan verpoppen ze en in de zomer komt de nieuwe generatie tevoorschijn. Deze worden maar weinig gezien. Waarschijnlijk gaan ze vrijwel direct naar hun overwinteringsplekken. Het komend voorjaar komen ze dan weer tevoorschijn. Het is dus zaak om de komende weken op zoek te gaan naar de rupsen. Ook de vlinder is nu nog wel te zien.

Grote vos gezien?

Dan horen wij dat graag! Geef uw waarneming aan ons door via Waarneming.nl, Telmee of Tuintelling.nl.

GroteVos Voorjaar