Nieuwsbericht

Weer zeer geslaagde puzzeldag

maandag 13 januari 2014

Afgelopen zaterdag 11 januari waren 40 enthousiaste mensen bij De Vlinderstichting voor de inmiddels traditionele vlinder- en libellenpuzzeldag.

Velen hadden foto’s meegenomen en samen met experts en een stapel boeken werd geprobeerd de soorten die erop stonden op naam te brengen. Er waren aparte puzzelkamers voor Nederlandse dagvlinders, Europese dagvlinders, nachtvlinders, micro’s, rupsen en libellen. Het ging er nadrukkelijk om dat er samen werd gedetermineerd en niet dat de expert wel even snel alle foto’s van een naam voorzag.

Tegelijkertijd was een deel van de groep in de kantine waar een aantal clinics werd verzorgd. Ties Huigens vertelde over het nachtvlinderonderzoek bij De Vlinderstichting. Hij ging in op het lichtonderzoek samen met Philips en de WUR, had het over de bewerking van de nieuwe druk van Tirion’s nachtvlindergids en over het Meetnet nachtvlinders dat dit voorjaar echt van start gaat.

Tymo Muus ging vervolgens in op de microlepidoptera en hoe je deze op naam moet brengen. Een aantal belangrijke steekwoorden waren: kritisch zijn, leren van kenners, niet te veel en te snel willen en goed gebruik maken van de aanwezige boeken en internet. Het is een grote groep, met maarliefst 1400 soorten in Nederland en je moet niet verwachten dat je ze allemaal eventjes snel op naam kunt brengen. Een goede foto maken kan helpen, maar er zijn een heel aantal micro’s die met alleen een foto (hoe mooi die ook is) niet te doen zijn. Voor sommige soorten is het nodig ze te verzamelen en de genitaliën te onderzoeken.

Tot slot ging Kars Veling, samen met de aanwezigen een aantal dagvlinders determineren. Hierbij bleek ook maar weer eens dat het erg belangrijk is om kritisch te zijn en niet te snel conclusies te trekken. Zorgvuldig kijken en het liefst met meer personen en meer boeken bleek vaak toch nodig.

Na een heerlijke lunch werden de groepen gewisseld en om half vier werd de dag afgesloten met een borrel, waarbij nog lekker kon worden nagepraat. Iedereen was erg enthousiast en ondanks het feit dat er minder mensen aanwezig waren dan de vorige jaren blijkt de dag toch in een behoefte te voorzien. Ook volgend jaar zullen we vast weer een puzzeldag gaan houden.

Determineren Lichtopnatuur MeetnetNachtvlinders Puzzeldag