Nieuwsbericht

Weinig vlinders in juni

donderdag 28 juni 2012

Het weer werkt al niet echt mee als je vlinders wilt kijken, maar als de zon dan schijnt zie je ook nog eens weinig vlinders. Maar dat is toch elk jaar zo? Ja en nee.

Elk jaar hebben we in juni minder vlinders dan in mei, juli en augustus: de junidip. De voorjaarsvlinders zijn al weg, de zomervlinders moeten nog komen en voor de andere soorten zitten we tussen de generaties. Dus ja, we hebben ook dit jaar een junidip, maar was die ook echt lager dan normaal?

Het Landelijk Meetnet Vlinders biedt door haar vaste tellingen de mogelijkheid dit te bekijken. De grafiek laat zien dat de junidip dit jaar dieper was dan gemiddeld in de voorgaande twintig jaar. En wat ook vervelend is: het verschil met de normale lijn lijkt ook na de junidip te blijven en zelfs iets groter te worden. We hebben dus echt minder dagvlinders dan waar we ‘recht’ op hebben. Vooral het bruin zandoogje lijkt maar niet op gang te willen komen. De komende weken blijven we het volgen en dan weten we misschien ook iets meer over de oorzaken.
 
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur en het Ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Junidip MeetnetVlinders