Nieuwsbericht

Wijziging Mythimna sicula (scirpi)

vrijdag 22 april 2011

De puntlijngrasuil (Mythimna sicula scirpi) wordt door de taxonomen van Fauna Europaea niet langer als ondersoort beschouwd, maar als een vorm van de van de wortelstreepgrasuil (Mythimna sicula).

Van soort naar ondersoort
Op 8 februari 2010 meldden we u in het nieuwsberichtje Naamswijzigingen op Vlindernet onder andere: 'Een andere ingrijpende wijziging is dat Mythimna scirpi volgens de nieuwe inzichten geen aparte soort meer is, maar een ondersoort van M. sicula. Voorlopig staan er nog wel twee soortpagina's op Vlindernet: M. sicula sicula en M. sicula scirpi.'

Van ondersoort naar vorm
In de nieuwe versie van Fauna Europaea, die begin 2011 is gepubliceerd (zie ook het bericht Nieuwe namen enkele nachtvlinders van 29 maart 2011), geldt M. sicula scirpi (bekend onder de Nederlandse naam puntlijngrasuil) niet meer als ondersoort, maar als een vorm van M. sicula. Omdat we Fauna Europaea volgen is deze verandering inmiddels ook doorgevoerd op Vlindernet. De pagina van M. sicula scirpi is opgeheven en de relevante informatie over deze vorm is ondergebracht op de pagina van de wortelstreepgrasuil (Mythimna sicula).