Nieuwsbericht

Winsemius: 'Beste Mark'

maandag 17 januari 2011

Voormalig minister en voormalig voorzitter van Natuurmonumenten Pieter Winsemius (VVD) schrijft in de NRC van 14 januari een open brief aan Mark Rutte over de plannen van dit kabinet met natuur: “kaalslag van het natuurbeleid”. Hij stelt voor om de natuurorganisaties, samen met de landbouw en met Staatsbosbeheer te betrekken bij de planvorming voor de natuur en het regeerakkoord, wat dit betreft, even in de ijskast te zetten. Lees verder