Nieuwsbericht

Woensdag vlindernamendag: boterbloempje

woensdag 14 oktober 2015

Woensdag vlindernamendag! Elke week neemt De Vlinderstichting een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Deze week: het 'boterbloempje'.

Het boterbloempje is naar de boterbloem genoemd, en wel in de eerste plaats vanwege de overeenkomende kleur geel. De boterbloem is waarschijnlijk weer genoemd naar de kleur van boter, of naar de kroonblaadjes van de boterbloem die glansden als boter.

In het boek 'Onze Vlinders' (Ter Haar, 1904) wordt de naam boterbloempje nog niet genoemd, maar is wel in wording: “Zoo werd in de jaren 1877, 1878 en 1879 het Louise-dal verlevendigd door de “vliegende boterbloempjes”.


Boterbloempje naamgeving