Nieuwsbericht

Zeer zeldzame grijze heideuil gevonden

maandag 20 juni 2011

Tijdens een avond nachtvlinders inventariseren op de Doornspijkse Heide op 29 mei zag Rob Compaijen een grijze heideuil (Lycophotia molothina). Deze zeer zeldzame nachtvlinder is sinds 1980 enkele malen waargenomen in Nederland en was voor het laatst gezien in 1998.

Bijna alle waarnemingen van de grijze heideuil werden in de periode sinds 1980 op de noordelijke Veluwe gedaan, met name op of rond het Artillerie Schietkamp Oldebroek. Het op 29 mei waargenomen exemplaar werd aangetroffen op de Doornspijkse Heide, dat ook deel uitmaakt van Artillerie Schietkamp Oldebroek. Op dit gebied zijn uitgestrekte, structuurrijke (struik-)heidevelden aanwezig. Dit past in het beeld van de soort, die zich uitsluitend op struikheide voortplant. Opvallend is dat de soort ook in Duitsland – waar hij eveneens zeer zeldzaam is – bijna uitsluitend voorkomt op voormalige militaire oefenterreinen met hetzelfde biotoop. Op basis van deze waarneming kan worden aangenomen dat er nog steeds één of meerdere populaties van deze soort aanwezig zijn op de militaire oefenterreinen van de noordelijke Veluwe. Overigens is het Artillerie Schietkamp Oldebroek een gevaarlijk terrein en daarom niet toegankelijk voor het publiek.

Het Ministerie van Defensie hecht grote waarde aan een verantwoord natuurbeheer op de circa 25.000 hectare aan oefenterreinen. Daarvoor heeft ze ecologen in dienst die inventarisaties en monitoring uitvoeren, de terreinbeheerders adviseren en het natuurbeleid ondersteunen. In een aantal terreinen werkt defensie samen met vrijwilligers. Het uitwisselen van gegevens met de defensie-ecologen vormt hierbij een belangrijk onderdeel.