Nieuwsbericht

Zeldzame groene glazenmaker in Haren

donderdag 6 september 2012

In en rond de sloten en vijvers bij de zorgboerderij aan de Klaverlaan in Haren is door Ewoud van der Ploeg en Christophe Brochard de zeldzame groene glazenmaker gevonden. Mogelijk zou het zelfs gaan om de grootste populatie rond Groningen én de Peizermaden.

Krabbenscheer
Groene glazenmakers zijn grote libellen die uitsluitend leven in moerassen, sloten en meren met aaneengesloten velden van krabbenscheer. Als het voorjaarszonnetje het water geleidelijk opwarmt, komen de overwinterende rozetten naar het wateroppervlak. In de zomer verschijnen prachtige witte bloemen en in de herfst duikt de plant weer onder voor een lange winterslaap op de modderige bodem. Vroeger zal deze waterplant ook in het Gorecht algemeen geweest zijn maar in de vorige eeuw ging de soort overal in Nederland achteruit. Tot ver in de jaren negentig was er in de Oostpolder van Haren geen krabbenscheer meer te vinden. Particulieren hebben vervolgens enkele planten van elders meegenomen en uitgezet in de vijvers van de Borgsingel en de Klaverlaan.
 
Groen en Blauw
Mannetjes hebben een blauw achterlijf met een donkere tekening en een vrijwel geheel groen borststuk. De vrouwtjes doen hun naam meer eer aan, zij zijn bijna geheel groen met een donkere tekening op het achterlijf. Vanaf eind juni sluipen de volwassen libellen uit. Na de paring zetten de vrouwtjes hun eieren af aan de binnenzijde van een bladrozet van krabbenscheer. Pas in het volgende voorjaar zullen de jonge larven uitkomen en beginnen aan hun bestaan als klein roofdiertje in het water.

Samen sterk
Libellen zijn geen planteneters en gebruiken waterplantegroenen alleen als uitkijkpost of bescherming voor hun eieren. De groene glazenmaker is de enige Europese libel die zijn lot verbonden heeft aan slechts één plantensoort. Toen door veranderd slootbeheer krabbenscheer overal in Nederland achteruitging, verdween ook deze prachtige libel bijna uit ons landschap. Het tij is echter gekeerd, soms met enige hulp is de plant weer terug en de groene glazenmakers zijn er blij mee. Elk jaar breidt het krabbenscheer zich verder uit rond Haren en verwacht mag worden dat de libellenpopulatie steeds groter zal worden. Haren ontwikkelt zich op deze manier tot een bastion voor deze bedreigde diersoort.
 
Tekst: Kees Boele
Bron: Harener Weekblad 

Foto: Kim Huskens

GroeneGlazenmaker Groningen krabbenscheer