Nieuwsbericht

Zeldzame roetvlek gevonden in Noord-Hollandse duinen

maandag 24 februari 2014

In februari is de zeer zeldzame roetvlek gevonden in het Noord-Hollands duinreservaat bij Bergen. Deze vlinder is in Nederland nog maar enkele malen waargenomen. De laatste waarneming was in 2001 in Drenthe.

De roetvlek werd waargenomen op smeer. Smeer is een stroopachtig mengsel van appelstroop vermengd met jam en alcohol.

Smeer bootst de in de natuur voorkomende overrijpe en gistende vruchten na. Het wordt op warme nachten voor zonsondergang op de boom gesmeerd en zodra het donker is en nachtvlinders actief worden zullen deze zich aan de smeer te goed doen.

Zo ook op deze februariavond waarbij er op een flink aantal zomereiken gesmeerd was. Op de smeerplekken zaten verschillende nachtvlinders zoals bosbesuil, wachtervlinder en een enkele winteruil. Deze nachtvlinders overwinteren als volwassen vlinder en zijn alleen in niet te koude nachten actief. Op een van de ingesmeerde bomen werd een Xylena (uilensoort) aangetroffen. Later werd aan de hand van de fotos de soort gedetermineerd als zijnde een roetvlek (Xylena exsoleta). Deze vlinder is uiterst zeldzaam in Nederland en is dan ook nog maar enkele malen waargenomen en dan vooral in het oosten van het land. De laatste Nederlandse waarneming was in 2001 uit Drenthe.

Zachte winter

De vlinder komt in het najaar uit de pop en komt als volwassen vlinder de winter door. Na de winter volgt de paring en zet de vlinder haar eitjes af op allerlei bomen, struiken en lagere planten zoals bijvoorbeeld wilgenroosje. Normaal gesproken wordt de vlinder na de winter weer actief vanaf maart. Door de zeer zachte winter is deze vlinder dit jaar waarschijnlijk al veel eerder actief. In zuidelijke landen als Frankrijk is de soort algemener in haar voorkomen en mogelijk is deze vlinder met de warme zuidelijke winden meegevoerd naar het Hollands duin.

Tekst en foto: Luc Knijnsberg, Boswachter PWN

NoordHolland PWN Roetvlek Stropen