Nieuwsbericht

Zeldzame stippelrietboorder op Texel

vrijdag 11 september 2015

Bij de Schorren op Texel is de stippelrietboorder gevonden. Dat het hierbij niet gaat om een incidentele zwerver blijkt uit het feit dat er tijdens 1 avond vier individuen werden gezien.

Roel Smit en Joop Verburg waren in de week van 17 tot 24 augustus 2015 wadwachter voor Natuurmonumenten op Texel, in de zogenaamde Pipo-wagen op de Lancesterdijk. Aan de ene kant van de dijk ligt het buitendijkse gebied van de Schorren, aan de andere kant het 4 jaar geleden door Natuurmonumenten als nieuw broedgebied voor met name de Grote Sterns aangelegde en ingerichte gebied Utopia. Ze hadden een nachtvlinderlamp meegenomen en zonder veel verwachtingen werd deze in de nacht van 21 augustus geplaatst op de dijk. Zo’n dijk is niet bepaald een alledaagse plek om te nachtvlinderen, midden in het oneindig open veld en tegen het wad aan. Er stond die avond een behoorlijk felle oostenwind, dus uiteindelijk kon de lamp en het doek alleen dwars op de wind enigszins overeind blijven.

De nachtvlinders die er op af kwamen konden op het laken geen houvast krijgen en kwamen alleen op het gronddoek wat tot rust. Al na korte tijd streek er een vlinder neer die door de ook aanwezige ‘eilander’ Vincent Stork werd bejubeld als de vondst van de avond. Het ging om de Stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea). Hij had deze vlinder in 2012 al op het laken gekregen bij zijn huis op Texel (niet ver van de plek waar we nu stonden) Dat bleek destijds slechts de derde waarneming in de 21ste eeuw in Nederland en nu was daar ineens nummer 4. Daar bleef het niet bij want ook nummer 5, 6 en 7 kwamen op het licht af. In 2004 was er een melding uit de Weeribben, in 2007 was een exemplaar gemeld op Griend en één dus in 2012 op Texel. De 4 exemplaren die nu op de waddendijk waren aangetroffen wijzen op een populatie stippelrietboorders op de Schorren. Het is voor het eerst sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw dat zoiets in Nederland wordt vastgesteld. Toen was er een kleine populatie bij Eernewoude in Friesland. Een extra reden voor Natuurmonumenten om trots te zijn op dit fraaie gebied de Schorren.

Natuurmonumenten Stippelrietboorder Texel