Nieuwsbericht

Zoek mee naar de grote parelmoervlinder op Texel

dinsdag 26 juni 2012

Het wordt weer tijd voor de grote parelmoervlinder. In het kader van de Actie 10 voor 12 besteden we aparte aandacht aan deze soort.
Het gaat vooral in de duinen niet zo goed met deze fraaie vlinder, die langs de kust alleen nog op een paar Waddeneilanden voorkomt.

Vlinders waren er in 2010 maar 9% en 2011 4% van de aantallen in 1995! We willen daarom graag weer eens een inventarisatie uitvoeren van de actuele situatie door het hele duingebied. Geef dus graag uw waarnemingen door wanneer u de grote parelmoervlinder tegenkomt. Op Texel en Vlieland is die kans het grootst. Voor een betrouwbaar onderscheid met de duinparelmoervlinder is het wel nodig om de onderzijde van de vlinder te bekijken.

We zullen de resultaten bespreken met Staatsbosbeheer om te bekijken of er aanvullende beheermaatregelen getroffen kunnen worden.
 
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het ministerie van het ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Duinparelmoervlinder GroteParelmoervlinder MeetnetVlinders Texel