Nieuwsbericht

Zware buien van vorige week treffen vlinders

woensdag 6 juli 2011

Het was vorige week dinsdag serieus noodweer in Nederland. Van een buitje hebben vlinders niet veel last, maar dit noodweer had toch een behoorlijk effect op het aantal vlinders.

De grafiek toont het gemiddeld aantal vlinders op de routes in het Landelijk Meetnet Vlinders. Met het prachtige weer van dit voorjaar hadden we meer vlinders dan normaal, en de ‘junidip’ (een periode met weinig vlinders die vroeger in juni viel) lag in mei. Daarna liep het aantal vlinders weer flink op, ruwweg gelijk met de normale lijn van de periode 1990-2010. Tot vorige week. De blauwe lijn vertoont een sprongetje naar rechts: het aantal vlinders bleef min of meer gelijk, om deze week weer verder op te lopen. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door het slechte weer: vlinders regenden of hagelden van de sprieten waarop ze zaten te slapen na een warme dag (dan verstoppen ze zich niet in de vegetatie, zoals op een koude regenachtige dag). Een aanzienlijk deel overleefde dit niet.
Gelukkig komen niet alle vlinders tegelijk uit de pop, en inmiddels groeit het aantal vlinders zoals normaal. Ga naar buiten als de zon schijnt, want de komende weken ligt de top van het vlinderseizoen. En geef al uw waarnemingen door!

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

2011 grafiek klimaat vlinder