Nieuwsbericht

Zwartsprietdikkopjes met lichte voelsprieten

dinsdag 10 september 2013

Twee lastig te onderscheiden soorten in Nederland, zwartsprietdikkopje en geelsprietdikkopje, worden beide regelmatig gemeld. De laatste weken zijn er weer regelmatig foto’s met vragen over deze soorten.

De laatste tijd krijgen we bij De Vlinderstichting weer regelmatig vragen over de twee moeilijke dikkopjes. Men stuurt foto’s mee van dikkopjes met lichte sprietknoppen en denkt dat het wellicht gaat om geelsprietdikkopjes. Het gaat hierbij echter steeds om zwartsprietdikkopjes. Geelsprietdikkopjes vliegen in juni en zijn in de loop van augustus vrijwel verdwenen. Het zwartsprietdikkopje vliegt wat later, vanaf begin juli, maar deze kan nog tot eind september worden gezien.

Verse dikkopjes zijn, als je weet waar je op moet letten, goed te onderscheiden. Zoals op de foto is te zien. Hier zit het zwartsprietdikkopje links en de zwarte sprietknoponderzijde is goed te zien. Bij het rechtse vlindertje, een geelsprietdikkopje, zie je mooi de geelbruine onderkant van het knopje. Als zwartsprietdikkopjes echter ouder worden is het zwart op de onderzijde van de voelspriet, waaraan de soort goed is te herkennen, steeds minder duidelijk. Een bleke knop doet vermoeden dat het om een geelsprietje gaat, maar vrijwel altijd blijkt het zo laat in het jaar toch een zwartsprietje te zijn. Geelsprietdikkopje moet echt dat oranjegele op de onderzijde van de knopspriet hebben.

Geelsprietdikkopje waarnemingen Zwartsprietdikkopje