Vlinders kijken

Soorten vlinders

Er zijn in Nederland 2400 vlindersoorten bekend, waarvan ruim 1480 horen tot de zogenaamde kleine vlinders (microlepidoptera). De overige soorten worden vaak samengevat onder de term ‘macro’s’. Daaronder vallen de dagvlinders en de grote nachtvlinders.

De mi-vlinder is een overdag actieve nachtvlinder (foto: Albert Vliegenthart)

Vrijwel alle nachtvlinders vliegen ‘s nachts, maar ruim honderd soorten zijn ook overdag actief: de dagactieve nachtvlinders.

Exoten

Soms krijgt De Vlinderstichting een foto toegestuurd van een nachtvlinder die niet in Nederland, en zelfs niet in Europa, voorkomt. Dat zijn de zogenaamde exoten. Een daarvan is de afgelopen jaren steeds vaker in Nederland aangetroffen: Copaxa lavendera, een soort uit de familie van de nachtpauwogen (Saturniidae) die normaal gesproken voorkomt in Mexico en de zuidelijke Verenigde Staten van Amerika. Waarschijnlijk komt deze soort via geïmporteerd decoratiemateriaal 'spaans mos' ons land binnen.

Vlinders kijken