Kampina

Kampina

Kampina is een natuurgebied in Noord-Brabant en bestaat voor een groot deel uit heidevelden waarin verspreid over het natuurgebied enkele vennen voor komen. Hier heb je kans op het zien van het Heideblauwtje en het Gentiaanblauwtje.

In het oosten van Kampina liggen voornamelijk gemengde bossen. Deze bossen zijn erg open en tussen de bomen zijn weer veel vennetjes te vinden. Door de openheid zijn de bossen erg vlinderrijk en hier vind je zeldzame vlinders als de grote weerschijnvlinder en de kleine ijsvogelvlinder. In het zuiden van Kampina vind je de beekdalen, met aanliggende blauwgraslanden en vochtige heidevelden. Door de verschillende landschappen die er in Kampina voorkomen is het gebied een lust voor het oog. In de zomer als alles in bloei staat en er overal vlinders te zien zijn dan is een wandeling door het gebied prachtig en een ideale manier om even lekker te ontspannen.

Gentiaanblauwtje

Een van de bijzonderheden is het gentiaanblauwtje. Het gentiaanblauwtje gaat overal in Nederland sterk achteruit en ook in de Kampina zien we er nu veel minder dan een jaar of twintig geleden, maar hij is er nog wel. Het is een soort van de vochtige heide. De eitjes worden afgezet op klokjesgentiaan, een steeds zeldzamer wordende plant. De rupsen eten van het vruchtbeginsel en laten zich daarna vallen en meenemen een moerassteekmier of de bossteekmier. De rups verblijft van september tot de volgende zomer in het mierennest en verpopt daar ook. Na de verpopping moet de vlinder zorgen dat hij als de wiedeweerga wegkomt uit het mierennest, anders overleeft hij het niet. De vlinder vliegt vanaf half juni tot eind augustus.

Zeldzame vlindersoorten

Het bont dikkopje is een zeldzame soort die voorkomt in natte ruigten en graslanden in of nabij bossen. Midden- en Oost-Brabant en het oosten van de achterhoek zijn de plaatsen waar het nog het meest voorkomt. 

Bont dikkopje (Ab H. Baas). Bont dikkopje (Ab H. Baas).
Foto: Ab H. Baas Foto: Ab H. Baas

De grote weerschijnvlinder is een zeldzame standvlinder die nog maar weinig voorkomt. Hij geeft de voorkeur geeft aan vochtige loofbossen. Met een beetje geluk kom je de soort tegen als je door het natuurgebied wandelt.

Het gentiaanblauwtje geeft de voorkeur aan laag gelegen natte heiden en vochtige graslanden. Het vrouwtje zet haar eitjes af op bloemen en kelkbladeren van de klokjesgentiaan. Deze vlinder is de laatste jaren sterk in aantal achteruitgegaan.

Gentiaanblauwtje (foto: Henk Bosma). Gentiaanblauwtje (foto: Henk Bosma).