Meijendel

Meijendel

Meijendel is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit gebied loopt van Hoek van
Holland tot aan Hillegom en bestaat uit hoge duinen, bossen, strandwallen, valleitjes en infiltratieplassen. Meijendel is onderdeel van het waterwingebied voor de randstad. In de duinvalleien is de soortenrijkdom erg hoog en de duingraslanden bloeien in de zomer volop. Hier heb je grote kans op het zien van de Heivlinder of de Kleine parelmoervlinder.

Het gebied is verder erg waterrijk en heeft verschillende waterpartijen waar de vogels druk in de weer zijn. Vaak kan je deze plassen bekijken door de observatiewanden die zijn neergezet om de rust van de vogels niet te verstoren. Vanachter de observatiewanden heb je een adembenemend uitzicht op de plassen en de vogels die er aanwezig zijn. Er vertrekken wandelroutes vanaf de verschillende parkeerplaatsen en midden in Meijendel bevindt zich het Bezoekerscentrum Dunea, de Tapuit. 

Zeldzame vlindersoorten

De kleine parelmoervlinder is in de duinen een algemene standvlinder en komt er veel voor. Hij geeft de voorkeur aan schrale, droge, warme graslanden en pioniervegetaties.

Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas). Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas).
Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas). Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas).

Het bruin blauwtje is langs de rivieren op de meeste plaatsen verdwenen, maar nog wel langs de kust te vinden. Het komt voor op droge, zandige graslanden en kustduinen.

De heivlinder is vlinder van de hogere zandgronden die plaatselijk in Meijendel veel voorkomt. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.

Heivlinder (foto: Henk Bosma). Heivlinder (foto: Henk Bosma).