Landelijke dag 2022

Hoe gaat het met de libellen? Hoe gaat het met de libellen?
Hoe draagt Kleurkeur bij aan betere bermen? Hoe draagt Kleurkeur bij aan betere bermen?
Hoe gaat het met de nachtvlinders? Hoe gaat het met de nachtvlinders?
Wat is er gebeurd met het donker pimpernelblauwtje? Wat is er gebeurd met het donker pimpernelblauwtje?
Hoe gaat het met de dagvlinders? Hoe gaat het met de dagvlinders?

Landelijke dag 2022

De Landelijke Dag zal plaatsvinden op zaterdag 5 maart 2022, net als vorig jaar online.

Wij hebben ook dit jaar weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. Onder de sprekers zijn als altijd medewerkers van De Vlinderstichting, maar ook van mensen ‘van buiten’, waaronder ook een Vlaamse bijdrage.

Speciale aandacht is er in 2022 voor het meetnet libellen, dat 25 jaar bestaat. Wat hebben we allemaal ontdekt in die tijd, welke libellen doen het goed en om welke maken we ons zorgen?

Zodra wij heb aangepaste programma rond hebben, vindt u het hieronder.

 

Programma

Het programma kan helaas niet volledig doorgaan en wordt nog aangepast en ingekort omdat de Landelijke Dag ook dit jaar online is. 

Openingsfilm Annette van Berkel
Welkom  Titia Wolterbeek
25 jaar libellenmeetnet  Gerdien Bos
25 jaar NEM  Chris van Swaay
De uitdagingen de komende 25 jaar voor libellen, nachtvlinders en dagvlinders  Roy van Grunsven
KOFFIEPAUZE
Vogelen en vlinderen met radar  Hans van Gasteren
Onder het maaiveld en vlinders  Albert Vliegenthart
Over het maaiveld: Kleurkeur  Anthonie Stip
LUNCHPAUZE
Film Laura Peters
Nachtvlinders voor het voetlicht  Bart van Camp
Kwartiertellingen, nieuw vlinderen (engels)  Cristina Sevilleja
Tien jaar hoogleraarschap (symposium)  Michiel Wallis de Vries
THEEPAUZE
Film  Annette van Berkel
Op zoek naar een uitgestorven vlinder  Irma Wynhoff
Over winnaars en verliezers, ‘Dagvlinders in Nederland’  Kars Veling
Afsluiting  Titia Wolterbeek

Terugblik 2021

De Landelijke Dag van De Vlinderstichting was in 2021 een online-symposium. Op zaterdag 6 maart tussen 10.00 en 13.00 uur heeft u kunnen genieten van een aantal actuele presentaties. En natuurlijk mooie films van Annette van Berkel.

 Wilt u de presentaties downloaden? Dat kan hier

 Of kijk hier de opname van de dag terug, inclusief flitspresentaties van alle medewerkers!