Opnamen van de presentaties 2023

Opnamen Landelijke Vlinderdag 2023

Bij elke presentatie is tussen haakjes aangegeven op welke plaats in de film deze begint.

 

Opname deel 1

(0:05) Openingsfilm, Annette van Berkel

(24:15) Libellenbescherming, Roy van Grunsven

(39:00) 40 jaar vlinderbescherming, Irma Wynhoff en Michiel Wallis de Vries

(1:02:19) Nachtvlinderbescherming, Jurriën van Deijk

 

Opname deel 2

 

(01:00) Fascinerend klein grut, Petra Vijncke

(24:15) Alle vlinders tellen mee, micro’s, Rik Wever

(35:25) Veertig jaar De Vlinderstichting, Kars Veling

 

Opname deel 3

 

(00:25) Film: Sociale brandnetelvlinders, Annette van Berkel

(14:55) Jubileum-activiteiten De Vlinderstichting, Amber van Amsterdam & Kars Veling

(24:00) Vlinder- en libellengebieden in Nederland, Anna Herlings

(32:30) Vlinderstichtingquiz, Albert Vliegenthart

(55:00) Film: Labwerk, Laura Peters

(1:00:45) Toekomst voor natuur, Anthonie Stip