Nieuwsbericht

2019: superjaar zadellibel; rampjaar venlibellen

woensdag 25 december 2019

De winterjuffers zitten weggekropen in gras en heidepollen; de andere libellen zijn op dit moment ei of larf. Een mooi moment om even terug te blikken op 2019. Wederom een jaar met verrassingen: leuke, maar ook minder leuke. De zadellibel had een enorm goed jaar, maar de libellen van de vennen hebben het erg moeilijk.

2019 was het jaar van de zadellibellen. Tot nu toe waren zadellibellen extreem zeldzaam in ons land. Afgelopen zomer kwamen ze niet alleen in grote getalen naar Nederland, maar hebben ze zich ook massaal voortgeplant.

Voortplanting zadellibellen

Parende zadellibellen: het bewijs dat ze zich in 2019 hebben voortgeplant (foto: Ge Driessen) Parende zadellibellen: het bewijs dat ze zich in 2019 hebben voortgeplant (foto: Ge Driessen)

In 1995 zijn de eerste zadellibellen in Nederland gezien, en daarna doken ze zo af en toe op. In 2018 werden ze op verschillende plekken aangetroffen, met name langs de kust. 2018 was dus al een uitzonderlijk goed jaar voor zadellibel in Nederland. Maar dat was niks in vergelijking met 2019.

Toekomst

De zadellibel heeft zich veel voortgeplant. Er zijn duizenden larvenhuidjes gevonden. De libellen kunnen zich in Nederland niet handhaven, maar mogelijk zijn dit soort invasies in de toekomst vaker te verwachten als het verspreidingsgebied dichterbij komt.

Witsnuitlibellen breiden zich uit

De oostelijke witsnuitlibel lijkt zich steeds verder uit te breiden De oostelijke witsnuitlibel lijkt zich steeds verder uit te breiden

De witsnuitlibellen hebben ons de afgelopen jaren al vaker verbaasd. Na een lange afwezigheid heeft de sierlijke witsnuitlibel eerst de Wieden/Weerribben en daarna heel Nederland heroverd. In 2018 dook de 'sierlijke witsnuit' op allerlei plekken in het land op. In 2019 blijkt dat hij zich heeft gehandhaafd op een flink aantal plekken.

Na enkele waarnemingen vorig jaar, bleek dat ook de oostelijke witsnuitlibel zich weer in Nederland voortplant. Het is niet te verwachten dat hij zich sterk zal uitbreiden, maar dat dachten we van de sierlijke ook...

Wereldzwerver

Een libel met een bijzondere naam: de wereldzwerver. Het is een tropische dwaalgast. Hij is nog niet uit Nederland bekend, maar is in de zomer van 2019 wel in Duitsland opgedoken en heeft zich daar zelfs voortgeplant. Dat deze libel de komende jaren ook in Nederland zal verschijnen, is heel goed mogelijk.

Zorgen om libellen van de vennen

De libellen van de arme vennen deden het weer erg slecht dit jaar. 2019 was weer een dieptepunt voor de venglazenmaker, maanwaterjuffer en speerwaterjuffer. Ook zwarte heidelibel, die nog maar kortgeleden heel talrijk was, neemt snel in aantal af en is in veel heidegebieden zeldzaam geworden. Zowel de droogte, als de hoge temperaturen zijn negatief voor deze noordelijke soorten.

 

Meer lezen over libellen van de vennen

De Vlinderstichting beschermt!

Hoewel het met sommige Rode Lijst-soorten inmiddels beter gaat, kunnen we niet achteroverleunen en tevreden toekijken. Sommige soorten hebben nog steeds dringend hulp nodig om niet uit Nederland te verdwijnen.

Meer over libellen

2019 Jaaroverzicht Libellen OostelijkeWitsnuitlibel SierlijkeWitsnuitlibel Speerwaterjuffer vennen Wereldzwerver Zadellibel