Nieuwsbericht

'Politiek, laat de professionals het werk doen'

vrijdag 20 mei 2011

In 2009 evalueerde Ed d’Hondt Staatsbosbeheer in opdracht van de toenmalige minister en adviseerde om deze organisatie buiten het politieke gekrakeel te houden. Twee jaar later is het tegenovergestelde gebeurd…

Politiek heeft een korte termijn- en ad hoc-karakter, dit verdraagt zich moeilijk met de aard van natuurbeheer waarbij continuïteit en stabiliteit voorwaarden zijn voor het beheer. D’Hondt stelt dat indien toch politieke bemoeienis optreedt, dit gepaard zou moeten gaan met inhoudelijke argumenten. “Staatssecretaris Bleker heeft hele duidelijke particuliere inzichten, maar niet één is wetenschappelijk of maatschappelijk onderbouwd. Hij verwijst ook nooit naar kritische deskundigen. Politiek zou meer moeten zijn dan het particuliere inzicht van een bewindspersoon.'

Lees het hele interview in Trouw van 19 mei 2011.