Nieuwsbericht

Aan de slag voor vlinders in de natuur!

woensdag 12 september 2012

Geocaching is in opkomst. Op zoek naar een ‘cache’: een schat die ergens verborgen ligt en met GPS gevonden kan worden. Vaak liggen de caches in prachtige natuurgebieden. Het project ‘geocaching voor vlinders en libellen’ beoogt zoveel mogelijk CITO Event Caches te organiseren, waarbij vlinders en libellen een handje geholpen worden. De eerste CITO's zijn gepubliceerd.

Tijdens zo'n CITO Event gaan we aan de slag in de natuur, ten behoeve van vlinders en libellen. De Vlinderstichting overlegt met beheerders waar activiteiten gedaan kunnen worden. De activiteiten worden gepubliceerd op www.geocaching.com en men kan zich inschrijven. Tijdens de activiteit geeft de beheerder uitleg: waarom is dit beheer goed voor vlinders?

Vervolgens gaan de geocachers aan de slag in het gebied onder begeleiding van de beheerder en een expert van De Vlinderstichting. Na afloop verdienen alle deelnemers een CITO-icoontje, dat ze kunnen toevoegen aan hun lijst van gevonden caches. Tegelijkertijd profiteert de natuur van het beheer.

Wat is geocaching?

Geocaching is een spel voor GPS-gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van een GPSontvanger om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat) te vinden ('cache hunt’ in het Engels). Het basisidee is dat mesnen (of organisaties of verenigingen) caches verstoppen en de locaties van deze caches op internet te melden. Andere GPS-gebruikers benutten deze coördinaten om deze caches te vinden.
 
Een cache kan er verschillend uitzien maar moet altijd voorzien zijn van een (fysiek) logboek. In zijn simpelste vorm bevat een cache een logboek en verder niets. Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache, oftewel schat, z'n geheimen prijs en krijgt de vinder een variëteit aan beloningen. Aan de vinder wordt gevraagd iets uit te cache te nemen en hiervoor in de plaats weer iets achter te laten. Na het vinden van de cache kan je hem ‘loggen’ op de website geocaching.nl, zodat je een lijst bijhoudt van het aantal gevonden caches. De bedoeling is om zoveel mogelijk caches te vinden.

Geocaching Events en CITO's

Behalve het zoeken naar caches, is het ook mogelijk om een Geocaching Event te organiseren. Een event is een bijeenkomst voor geocachers. Het doel is een bijeenkomst van geocachers om elkaar te zien, ervaringen uit te wisselen en bij te praten.
 
Een speciale vorm van zo’n Event is een CITO, oftewel Cache In, Trash Out. Cache In Trash Out is een benaming voor een actie om bij het geocachen iets te doen voor de omgeving waar de cache zich bevindt. Bijvoorbeeld het opruimen van rondslingerend zwerfvuil. Een CITO kan ook als grotere activiteit georganiseerd worden: bijvoorbeeld het verwijderen van bomen op een stukje heide. Of het snoeien van een houtwal. Zo’n activiteit kan in overleg
met de (terrein)beheerder worden uitgevoerd door geocachers. Als de mensen na deelname aan de CITO op de site geocaching.com loggen krijgen ze een icoontje, een digitaal bewijs van deelname aan een geregistreerd CITO-evenement.
 

Wat gaat De Vlinderstichting doen?

Komend najaar en winter zal De Vlinderstichting minstens tien CITO Events in het kader van vlinders en libellen gaan organiseren. 
Er zijn nu al een aantal Events gepubliceerd:
 
Dinsdag 9 oktober
Werken voor komma- en heivlinder en het gentiaanblauwtje. Locatie: Hoogersmilde (Dr) 
Meer lezen

Zaterdag 13 oktober
Werken voor diverse vlinders en libellen. Locatie: Springendal (Ov)
Meer lezen

Zaterdag 17 november
Werken voor veenbesparelmoervlinder, kommavlinder, heivlinder, heideblauwtje en diverse andere soorten. Locatie: Elp (Dr)
Meer lezen
 
Na afloop ontvangen alle deelnemers van de CITO een unieke Vlinderstichting-geocoin, met een eigen activatiecode. 

Waarom is het nuttig?

Er wordt met name beheerwerk gedaan voor bedreigde vlinders als het gentiaanblauwtje en de veenbesparelmoervlinder. Het leefgebied van deze vlinders wordt actief vergroot en met elkaar verbonden, zodat de populaties van bedreigde vlinders zich duurzaam kunnen uitbreiden. Niet alleen vlinders profiteren van dit beheer, ook planten- en diersoorten zijn ermee geholpen. Wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt voor het gentiaanblauwtje, heeft dit een direct positief effect op de aanwezigheid van klokjesgentiaan (een zeldzame plant waar de vlinder afhankelijk van is).
 
Heeft u een tip voor een locatie waar we dit jaar of begin 2013 aan het werk kunnen? Laat het ons dan weten via info@vlinderstichting.nl of 0317-467346
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het
Prins Bernard Cultuurfonds

CITO geocachers PrinsBernhardCultuurfonds vrijwilligers