Nieuwsbericht

Belgisch gedeputeerde krijgt Gouden vlinder

maandag 7 maart 2011

Tijdens de landelijke vlinderdag die op 5 maart werd gehouden zijn drie Gouden vlinders uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders. Een van hen is Frank Smeets, gedeputeerde van de Vlaamse provincie Limburg.

Frank Smeets is gedeputeerde voor Leefmilieu en Onderwijs van de Vlaamse provincie Limburg. In 2005 was hij de initiatiefnemer om de sterkste troef van Limburg – de natuur – uit te spelen in het kader van Countdown 2010. Zijn standpunt is: om de wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit een halt toe te roepen, moet je in je eigen achtertuin beginnen. Frank is van mening dat het behoud van de biodiversiteit niet enkel de verantwoordelijkheid is van de natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties. Limburgse soorten zijn mede de trots van de Limburgers, het ligt dan ook voor de hand deze te betrekken bij het behoud ervan. Limburgse gemeenten waren dan ook de ideale partner in dit verhaal. Elke gemeente in Limburg werd gevraagd een voor haar streek typische plant- of diersoort te adopteren, een soort die bijna uitsluitend in die gemeente voorkomt of die de ambassadeur is voor het typische landschap van de gemeente en waarvoor de gemeente een bijzondere inspanning wil doen. Een schot in de roos zoals bleek, want in juni 2006 had elk van de 44 Limburgse gemeenten een soort geadopteerd. Blijkbaar vonden de gemeenten de vlinders ‘aaibare’ soorten, want maar liefst 7 gemeenten kozen een vlinder. Frank is te bescheiden om het zelf toe te geven, maar door dit project is er een heus sneeuwbaleffect ontstaan. Niet enkel binnen de gemeenten zijn mensen zich bewust geworden van de uitzonderlijke natuurwaarden, maar er ontstond een heuse samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen, tussen natuurverenigingen en verschillende overheden, enz. Ook minder evidente partners zoals scholen, bedrijven, landbouwers, enz. sprongen mee op de kar. Ook in Nederland heeft men inmiddels het adopteren van een soort van onze zuiderburen afgekeken.