Nieuwsbericht

Bijzondere nachtvlinders in Noord-Hollandse duinen

woensdag 5 februari 2014

Het Noordhollands duinreservaat is een prachtig duingebied tussen Wijk aan Zee en de Schoorlse duinen. Ook in 2013 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de nachtvlinders en er zijn veel bijzondere soorten gezien.

De drie onderzoekers, John van Roosmalen, Arnold Wijker en Luc Knijnsberg zijn vele dagen en nachten op pad in het duingebied en letten daar extra op de nachtvlinders. Niet alleen de grotere ‘macronachtvlinders’ hebben hun aandacht, maar ook de zogenaamde micro’s. Vaak zijn dit kleine vlindertjes, maar sommige hebben wel geweldige kleuren. Van een deel van de micro’s wordt de vlinder niet eens gezien, maar voor die soorten wordt naar de rupsen gezocht. Deze zitten in bladeren en maken daarin gangetjes, de zogenaamde mijnen. De soort plant, de vorm van de mijn en de plek van de uitwerpselen in de mijn geeft informatie over de soort die zich in het blad bevindt. Over de vondsten en bevindingen in 2013 is een rapport verschenen met schitterende foto’s. Niet alle waargenomen soorten komen hier aan de orde, maar er wordt een aantal krenten uit de nachtvlinderpap besproken.

Zo bespreken ze de opkomst van de winteruilen. De laatste jaren worden deze steeds meer gezien. Na de zwartvlekwinteruil en de roodkopwinteruil die de afgelopen jaren al waren gezien in het Noordhollands Duinreservaat, werd in 2013 ook de gevlekte winteruil aangetroffen. Het ging hierbij niet om een eenmalige melding, maar om drie waarnemingen in het vroege voorjaar en een in het najaar. Ook beschrijven ze een wel zeer bijzondere ontmoeting met de rossige grasmineermot. Ze waren wat te vroeg bij de lichtopstelling en het was nog niet donker. Ze zagen toen 10 tot 15 kleine witte micro’s in de berm vliegen en maakten foto’s. Het bleek te gaan om de uiterst zeldzame rossige grasmineermot. Ze hebben de vlinders die avond en ook daarna niet meer gezien en waren dus blijkbaar net op de juiste tijd op de juiste plaats. Mogelijk waren het mannetjes die allemaal afkwamen op de feromonen (sexlokstoffen) van een vrouwtje.

Deze en andere waarnemingen worden besproken in het verslag dat hier gratis is te downloaden.

GevlekteWinteruil PWN