Nieuwsbericht

Bijzondere waarneming in tapuitensnavel

dinsdag 3 november 2009

Herman van Oosten (Stichting Bargerveen) filmt geregeld tapuitennesten voor onderzoek. Op 29 juni van dit jaar filmde hij in Bakkum (Noordhollands Duinreservaat) driemaal een wel zeer bijzondere prooi in de snavel van een tapuit: de gekraagde wespvlinder.

Op de afgebeelde videostil is het zwarte borststuk van de gekraagde wespvlinder te zien. Op een andere, helaas onscherpe, videostil die Herman ons stuurde is ook de gele kraag goed te zien, waarmee deze soort is te onderscheiden van de veel algemenere hoornaarvlinder. De gekraagde wespvlinder is zeer zeldzame soort, waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn. Het feit dat er driemaal een exemplaar gefilmd is op dezelfde dag zou kunnen betekenen dat er zich bij Bakkum een populatie bevindt van de gekraagde wespvlinder.