Nieuwsbericht

Blauw weeskind in Noord-Hollandse duinen

donderdag 4 september 2014

In de nacht van 27 op 28 augustus werden er op licht, op twee verschillende plekken in het Noord Hollands Duinreservaat blauw weeskinderen waargenomen door John van Roosmalen en Luc Knijnsberg. Deze trekvlinder is zeer zeldzaam en wordt maar af en toe in Nederland waargenomen.

Het blauw weeskind (Catocala fraxini) is een heel grote nachtvlinder die behoort tot de familie van de Uilen. In Nederland komen meerdere soorten weeskinderen voor waaronder het rood weeskind, zwart weeskind, grijs weeskind en karmozijnrood weeskind. De naam weeskind schijnt betrekking te hebben op de roodzwarte tekening. In Amsterdam hadden kinderen van een bepaald weeshuis een uniform dat rood met zwart was en vandaar de associatie. De rupsen van het Blauw weeskind leven op populier en abeel. De meeste vlinders worden waargenomen in augustus en september. Na de waarnemingen op 27 en 28 augustus werden er op de 29e nogmaals twee blauw weeskinderen waargenomen, waarvan één op licht en één op smeer. Ook deze werden gezien in het Noord Hollands Duinreservaat dicht bij de waarnemingsplaats van de eerste waarneming van John van Roosmalen. Er lijkt dus echt sprake van een kleine populatie.

De vraag is nu of er vorig jaar een exemplaar aan is komen vliegen vanuit andere oorden, die hier in het duin haar eitjes heeft afgezet of dat hier al langere tijd een kleine populatie zit? De eerste optie ligt het meest voor de hand aangezien er de laatste jaren in dit deel van het duin veel naar nachtvlinders is gekeken met licht en smeer. Vorig jaar waren er wel twee meldingen uit het duinterrein bij Zandvoort. In 2010 was de soort meer aanwezig en waren er meldingen uit Nieuw Haamstede, Arnemuiden en Driewegen in Zeeland, Wouw, Meijendel, Vlieland en ook in 2010 was er al een melding in de duinen bij Egmond. Opvallend is dat karmozijnrood weeskind ook fors in aantal toeneemt. Deze vlinder wordt vooral op smeer aangetroffen en leeft met name op oude eiken. Nu de eikenbossen ouder worden neemt het leefgebied van deze nachtvlinder dan ook toe. Het is fijn weeskinderen zoeken in het Noord Hollands Duinreservaat!

BlauwWeeskind NoordHolland trekvlinders waarnemingen