Nieuwsbericht

Blijven de vlinderstruiken leeg?

vrijdag 22 juli 2011

Nu het volop zomer zou moeten zijn kijkt iedereen verwachtingsvol naar zijn bloeiende vlinderstruik. Helaas is die meestal leeg. Maar waarom dan? En blijft dat zo? En menig al wat oudere vlinderliefhebber denkt weemoedig terug aan ‘vroeger’, toen buddleia’s nog afgeladen waren met vlinders. Maar klopte dat ook, of speel ons geheugen spelletjes met ons?

Gelukkig hebben we sinds 1990 precieze wekelijkse tellingen uit het Landelijk Meetnet Vlinders. Laten we ons eens concentreren op de vier meest prominente vlinderstruikvlinders: de atalanta, de dagpauwoog, de distelvlinder en de kleine vos.

De grafiek geeft in de bovenste helft het gemiddeld aantal per soort in de periode 1990-1995 (‘vroegah’), de onderste de gegevens uit 2011. Het valt op dat tot medio juli (week 28) ook toen de vlindersstruiken helemaal niet zo vol konden zitten (al was het meer dan nu). De echte golf kwam met de dagpauwoog in week 29 (de derde week van juli). En medio augustus nam de kleine vos het stokje weer over. De eerste drie weken van dit jaar deden atalanta en kleine vos het nog min of meer als begin jaren negentig, maar de dagpauwoog lijkt (net als al jaren) maar niet uit de startblokken te willen komen. Hopelijk komt er nog een sterke vervolggeneratie van de kleine vos over een week of twee, dan komt het misschien toch nog goed.

Bekijken we echter in detail het totaal aantal van de vier vlinderstruikvlinders per jaar per week, dan valt op dat toen ook niet alle jaren zo goed waren. Vooral 1991, 1992 en 1995 waren toppers, maar het gemiddelde in de andere drie jaren wijkt nog niet eens zo heel erg af van dit jaar. Het was dus ook toen niet elk jaar feest. Al zit 2011 in week 29 (derde week van juli) wel lager dan al die vijf jaren van toen.

Vroeger meer vlinders

Dus ja: vroeger waren er meer vlinderstruikvlinders dan tot nu toe deze zomer. En dat komt nu vooral doordat de dagpauwoog veel minder talrijk is dan toen. En het blijft vermoedelijk zo totdat de volgende generatie van de kleine vos komt. En toch was het toen ook niet altijd alleen maar goed: van de zes jaren waren er maar drie met afgeladen vlinderstruiken, en drie maar net iets beter dan 2011. Ons geheugen filtert die drie matige jaren probleemloos weg. En zo was alles vroeger beter dan nu.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Atalanta Dagpauwoog Distelvlinder KleineVos tellen vlinder Vlinderstruik