Nieuwsbericht

Directeur Titia Wolterbeek in duurzame 100

donderdag 4 oktober 2018

Trouw presenteert dit jaar voor de tiende keer de Duurzame 100, de ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland. En wat zijn we trots dat onze directeur Titia Wolterbeek er in staat, vanwege haar rol in het debat over herstel van soorten in Nederland.

Titia is binnengekomen op de mooiste plek: 100. "Want dan kun je alleen nog maar stijgen". Het oordeel van de jury:

"Titia Wolterbeek, nieuwkomer in de Duurzame 100, leidt als directeur en bestuurder van de Vlinderstichting een relatief kleine organisatie van dertig man. Toch slaagt Wolterbeek er goed in het belang van een gezonde populatie vlinders en libellen onder de aandacht te brengen, vindt de jury van de Duurzame 100. Zo praat ze mee over het deltaplan biodiversiteitsherstel dat binnenkort getekend moet worden. Wetenschappers, milieuorganisaties, het agrarisch bedrijfsleven en de supermarkten zitten daartoe al maandenlang aan tafel.

Ook is ze betrokken bij de Nationale Bijenstrategie, een reddingsplan voor bijen die lijden onder de bestrijdingsmiddelen die worden ingezet door boeren. Onder andere landbouworganisatie LTO heeft daar haar handtekening onder gezet. Bij de Vlinderstichting is ook een belangrijke rol weggelegd voor duizenden vrijwilligers. Zij leveren onder andere op teldagen waardevolle gegevens aan. Die laten zien hoe vlinders en libellen zich ontwikkelen over langere perioden."

Lees meer over de Duurzame 100 op de website van Trouw

Duurzame100 Titia TitiaWolterbeek Trouw