Nieuwsbericht

Distelvlinder en oranje luzernevlinder: beste jaar sinds 1990

maandag 23 november 2009

Het afgelopen jaar waren er al veel losse waarnemingen van distelvlinder en oranje luzernevlinder. Uit het meetnet vlinders blijkt nu dat beide soorten het beste jaar hadden sinds het begin van de tellingen in 1990.

Veel mensen hebben het afgelopen jaar distelvlinders en oranje luzernevlinders gezien. Beide trekvlinders waren veel aanwezig. Inmiddels zijn al veel gegevens binnen uit het meetnet vlinders. Op bijna 800 plaatsen in Nederland worden elke week door vrijwillige veldmedewerkers de vlinders op een vaste route geteld. Deze tellingen vinden alleen plaats bij goede weersomstandigheden en gebeuren van april tot en met september. Doordat op dezelfde manier al vanaf 1990 wordt geteld kunnen we harde uitspraken doen over het voorkomen van de vlinders. Uit meer dan 80% van de in 2009 getelde routes zijn de gegevens al verwerkt. De distelvlinder had in 2009 het beste jaar sinds het begin van de tellingen. Op de routes, die vijf meter breed zijn en maximaal een kilometer lang, zijn er meer dan 24.000 geteld. In het hele land werden distelvlinders gezien, soms zelfs tientallen per telling. Gemiddeld zijn er 38 distelvlinders per getelde route waargenomen. Dit is meer dan in de andere topjaren 1996 (32) en 2003 (15).

Ook de oranje luzernevlinder is nog nooit zoveel gemeld als in 2009. Deze Zuid-Europese vlinder is veel minder talrijk dan de distelvlinder, maar is toch op 58 van de 635 reeds verwerkte routes gezien. De grootste aantallen werden aangetroffen in het zuiden van het land, met name in Zuid-Limburg. Ook 2003 (516 vlinders) en 2006 (299 vlinders) waren al erg goede jaren voor deze vlinder, maar 2009 spant de kroon met 633 oranje luzernevlinders binnen de routes. De vlinders kwamen in de zomer vanuit het zuiden ons land binnen en hebben zich hier op allerlei plaatsen voortgeplant. De nakomelingen vlogen in september toen er een tweede piek in de waarnemingen zat. Ook in oktober was de oranje luzernevlinder nog volop aanwezig, maar deze waarnemingen worden niet meegenomen in de tellingen op de routes, omdat die eind september stoppen. De laatste melding dateert van 12 november.
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).