Nieuwsbericht

Drones helpen onderzoek veenbesblauwtje

maandag 18 april 2016

Het veenbesblauwtje is een van de meest bedreigde vlinders van ons land. Om de soort effectief te kunnen beschermen wordt nu onderzoek gedaan naar het voorkomen van het veenbesblauwtje en haar leefgebied. Daarbij worden ook drones gebruikt. Door vanuit de lucht te zoeken naar geschikt leefgebied.

De Vlinderstichting doet in 2016 onderzoek naar het veenbesblauwtje (Plebejus optilete). Deze bijzondere vlindersoort komt nog maar op twee locaties in Nederland voor. Gefinancierd door de provincie Groningen en Diergaarde Blijdorp, bekijkt De Vlinderstichting hoe de bescherming van deze soort kan worden verbeterd.

Het veenbesblauwtje leeft op kleine oppervlakten hoogveen die omgeven zijn door bos. Ook de combinatie van planten komt behoorlijk precies: het moet een combinatie zijn van lage, natte delen waar veenbes (Vaccinium oxycoccos) groeit. DIt is de plant waar de rups van eet. Daarnaast moeten er gewone dophei (Erica tetralix) staan, waar de vlinders nectar kunnen drinken.

Luchtbeelden

Sinds 2015 werkt Regelink Ecologie & Landschap samen met Dutch Drone Company om natuuronderzoek met behulp van drones uit te voeren. Dutch Drone Company verzorgt daarbij de inwinning van gedetailleerde luchtbeelden en Regelink Ecologie & Landschap draagt zorg voor de ecologische inhoud, de verwerking en analyse van luchtbeelden en het rapporteren naar opdrachtgevers.

De ingewonnen luchtbeelden worden verwerkt tot een luchtfoto van het gebied dat geïmporteerd kan worden in een geografisch informatiesysteem (GIS). Het is mogelijk om luchtbeelden te classificeren op verschillende typeringen; zoals bos, struweel en grasland. Binnen het onderzoek naar het veenbesblauwtje worden verschillende typen hoogveenvegetaties in kaart gebracht met behulp van de ingewonnen luchtbeelden.

De pilot waar het potentieel leefgebied van het veenbesblauwtje in kaart wordt gebracht wordt in het voorjaar van 2016 uitgevoerd, de resultaten worden in juni 2016 verwacht. De pilot is een onderdeel van een onderzoek van Regelink Ecologie & Landschap waarbij de innovatieve techniek vergeleken wordt met conventionele methoden. Op die manier wil men meer inzicht krijgen in de toepasbaarheid van drones binnen natuuronderzoek.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen of meer weten over de techniek? Neem dan contact op met Chris Driessen.

Dit onderzoek wordt in samenwerking met De Vlinderstichting, FLORON, Dutch Drone Company en Hogeschool Van Hall Larenstein uitgevoerd. In Vakblad Natuur Bos Landschap is onlangs een artikel verschenen over het inzetten van drones in natuurbeheer.

Veenbesblauwtje