Nieuwsbericht

Droogte: goed voor vlinderaars, slecht voor vlinders

vrijdag 9 juli 2010

Met de warmte van de laatste weken is het heerlijk vlinders kijken. Iedere dag mooi weer, dus je kunt het vlinders kijken bijna inplannen. Bij veel mensen heerst dan ook het gevoel dat dit mooie weer heel goed is voor vlinders. Maar dat is niet helemaal waar.

Natuurlijk vliegen de vlinders nu elke dag volop, wat zonder meer beter is dan min of meer voortdurend slecht weer, maar het wordt nu wat teveel van het goede. Vooral de aanhoudende droogte is daar de oorzaak van. Die leidt ertoe dat nectarplanten minder nectar hebben, maar vooral dat de waardplanten verdrogen.

Wat dat betreft zijn de jaren 1976 en 2003 exemplarisch. In 1976 werd er bij ons nog niet geteld, maar in Engeland wel. De aantallen in 1977 lager 50 tot 70% lager dan het jaar daarvoor, omdat er voor de rupsen niets te eten was. Alles was verdroogd.

En bij ons lag het aantal vlinders in 2004, na de warme zomer van 2003, bijna 40% lager. Dus als de droogte aanhoudt, zouden we volgend jaar dus wel eens flink wat minder vlinders kunnen hebben. Het is goed te realiseren dat onze (vlinder)fauna gewend is aan koele, Atlantische zomers. We leven niet aan de Middellandse zee tenslotte.


Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).
Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting via telefoon of email.