Nieuwsbericht

Feestelijke lancering bij- en vlindervriendelijke vegetatiemat Sempergreen

dinsdag 29 september 2015

In samenwerking met De Vlinderstichting heeft Sempergreen een Bees and Butterfliesmat ontwikkeld. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 september werd het allereerste project met zo'n mat onthuld op het Polderdak in Amsterdam. Deze prachtig groene daktuin met dynamische waterberging is gesitueerd bovenop een creatieve hotspot genaamd Old School en vormt een inspiratiebron voor vele gebieden.

Voor de Bees & Butterfliesmat is een grote variëteit aan waard- en nectarplanten geselecteerd in samenspraak met De Vlinderstichting. De ruim vijftig soorten planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in het late najaar. Nectarplaten dienen als voedsel voor de bijen en vlinders. Waardplanten vormen als rupsenvoedsel een onmisbare schakel voor de ontwikkeling van ei tot vlinder.

Tijdens het productieproces maakt Sempergreen® geen gebruik van pesticiden. Hierdoor zijn de vegetatiematten 100% milieuvriendelijk. In stedelijke gebieden is er vaak weinig ruimte voor biodiversiteit en waar gebouwd wordt, wordt het microleven doorgaans verstoord. De toepassing van de Bees & Butterfliesmat helpt mee om dit microleven en de ecologische kringloop weer snel op gang te brengen.

Albert Vliegenthart was als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het dak. Albert:'Eindelijk een dak waarop niet alleen nectar- maar ook waardplanten voorkomen!'.

Sempergreen® wil niet alleen met behulp van haar Bees & Butterflies groendaken een bijdrage leveren tegen bijen- en vlindersterfte. Per iedere verkochte m2 Bees & Butterfliesmat wordt een donatie gedaan aan De Vlinderstichting. Zo kan het bedrijf onderzoek naar de bijen- en vlindersterfte blijven steunen.
Sempergreen® is ook actief als kennispartner op het gebied van groene daken en doet continu onderzoek naar de meest optimale mix van planten voor bijen, vlinders en andere insecten, in samenwerking met De Vlinderstichting en diverse hogescholen en universiteiten.

Biodiversiteit groenedaken Sempergreen