Nieuwsbericht

Gratis download vlinderrapport

vrijdag 16 maart 2012

Het tijdschrift Nature Conservation heeft het artikel: ‘Dos and Don’ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union’ gepubliceerd. Het is een open access article en kan als pdf worden gedownload.

Wat te doen – en te laten – voor vlinders van de habitat richtlijn in Europa, dat is waar het artikel van maarliefst 80 pagina’s over gaat. Butterfly Conservation Europe, de organisatie die werkt aan de bescherming van vlinders in Europa, heeft de belangrijkste maatregelen die nodig zijn voor het beschermen van de dagvlinders van de Habitatrichtlijn samengevat in een artikel. Het is verschenen in het nieuwe tijdschrift Nature Conservation en kan gratis als pdf worden gedownload van de site van Nature Conservation.

In Nederland hebben we nog maar drie soorten dagvlinders over die op de Habitatrichtlijn staan (pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en grote vuurvlinder), maar in de rest van Europa gaat het om veel meer soorten. Die worden allemaal beschreven en van alle soorten zijn er ook fraaie foto’s. Kort wordt aangegeven op welke manier de soorten zijn te behouden en hoe de stand kan worden verbeterd.

Koninginnenpage