Nieuwsbericht

Green Deal Tijdelijke Natuur wint Runner Up Award

woensdag 13 november 2013

De drie winnaars van de Green Deal Runner Up Award zijn de Green Deal Tijdelijke Natuur, de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit en de Green Deal Verduurzaming Betonketen. De Vlinderstichting is nauw betrokken bij de Green Deal Tijdelijke Natuur.

Monika Milz, voorzitter van de Green Deal Board, maakte dit op 12 november op de Innovatie Estafette bekend. Dit deed zij in het bijzijn van minister Kamp en staatssecretaris Mansveld. De Green Deal Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor de Runner Up Award die vanaf 2014 wordt uitgereikt aan succesvolle Green Deals.

De winnende Green Deals scoren alle drie erg hoog door getoonde durf, vernieuwing, nieuwe samenwerkingsverbanden en behaalde resultaten.

Green Deal Tijdelijke Natuur

De Green Deal Tijdelijke Natuur gooit hoge ogen met de onderdelen vernieuwing en samenwerking. Daarnaast steken de partijen hun nek uit en nemen risico’s. Ook de rijksoverheid pakt de juiste rol in deze deal.

De Vlinderstichting werkt in deze Green Deal onder andere samen met haven- en ontgrondingsbedrijven. Tijdelijke natuur biedt veel kansen voor vlinders en andere natuur in ons land. Titia Wolterbeek, directeur Vlinderstichting: “Wanneer terreinen ter beschikking komen voor natuur, al is het dan tijdelijk, profiteren daar veel vlindersoorten van”.

Kansen voor vlinders

Het gaat slecht met de vlinders in ons land, onder andere omdat het landschap steeds meer versnippert en er minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) is. De Vlinderstichting legt zich hier niet bij neer, maar wil komen tot behoud en herstel van de vlinders in Nederland. Tijdelijke natuur kan hier een belangrijke rol in spelen. Veel pionierssoorten, die als eerste in een gebied voorkomen, hebben baat bij goede inrichting en extensief beheer van tijdelijke natuur. De Vlinderstichting zal samen met het bedrijfsleven meer kansen creëren voor vlinders in Nederland.

Pure winst

Tijdelijke natuur biedt kansen voor veel dieren en planten. Dankzij de 'stapstenen' van natuur die ontstaan, kunnen veel soorten zich beter handhaven.

Meestal is de doorlooptijd van een locatie met bestemming tijdelijke natuur lang genoeg dat (door een natuurlijk proces) de nieuwkomers in de loop der tijd vanzelf weer verder trellen naar andere plekken. Door tijdelijke inrichtingsmaatregelen te treffen kan meer variatie en nectaraanbod worden gerealiseerd. Wolterbeek: “Natuurlijk is het jammer dat het meestal geen blijvende natuur oplevert. Maar wanneer het gaat om terreinen die eigenlijk een andere bestemming hebben, maar daar nu nog niet voor ontwikkeld worden, zien wij tijdelijke natuur als pure winst”.

Lees meer over de Green Deal Tijdelijke Natuur www.tijdelijke-natuur.nl

GreenDeal TijdelijkeNatuur