Nieuwsbericht

Groeiend verzet tegen natuurbeleid

zaterdag 17 december 2011

Op zaterdag 17 december zijn duizenden bomen geplant in het bos van het Groeiend Verzet, in de polder Bolgarijen in Vianen. Natuurliefhebbers uit het hele land kwamen er een van 24.000 bomen planten die sinds twee weken zijn geclaimd.

De actie Groeiend Verzet, een initiatief van de Partij voor de Dieren en het VARA radioprogramma Vroege Vogels, roept iedereen op die tegen het huidige natuurbeleid is om een of meer bomen te kopen. Deze bomen, inmiddels al meer dan 24.000, zullen worden geplant op plaatsen waar ze een versterking kunnen vormen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of voor de natuurwaarden buiten die EHS. Op zaterdag 17 december vond de eerste plantdag plaats in de Polder Bolgarijen bij Vianen. De planters werden verzocht zich te melden op het Station van Culemborg. Daarvandaan reden bussen heen en weer naar de plantlocatie. Om 11.15 uur werd de eerste boom geplant door Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de tweede kamer samen met Janine Abbring, presentatrice van Vroege Vogels. 

De eerste boom stond nog maar nauwelijks in de grond of het prachtige zonnige weer sloeg om in een harde regen en hagelbui. De honderden planters lieten zich hier niet door afschrikken en in totaal zijn meer dan 5000 bomen geplant. Kinderen, jongeren, twintigers en ouderen zorgden voor de aanleg van een bos bestaande uit: es, iep, zwarte els, zomerlinde, schietwilg, grauwe wilg, meidoorn, sleedoorn, populier en vogelkers. Het bos ligt in de buurt van het ecoduct dat over de A2 is aangelegd. Door het nieuwe natuurbeleid wordt er echter geen geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van de omgeving hiervan om het ecoduct ook daadwerkelijk te laten functioneren. Door de actie Groeiend Verzet kan hier nu toch een deel van die inrichting plaatsvinden. Er komen nog meer plantdagen op andere locaties in het land en nog steeds kunt u de actie ondersteunen door bomen te kopen voor het bos van Groeiend Verzet!

beleid natuurgebieden politiek