Nieuwsbericht

Junidip viel in mei

dinsdag 7 juni 2011

Elk jaar is er een korte periode tussen de voorjaarsvlinders en de zomervlinders waarin er vrij weinig vlinders te zien zijn: de junidip.

We meldden het al eerder: de echte voorjaarsvlinders als het oranjetipje zijn voorbij, net als de eerste generatie van veel soorten, maar de zomervlinders (bijvoorbeeld bruine zandoogje) en tweede generaties van de witjes moeten nog komen.

Voor veel vlinderliefhebbers is dit altijd een moeilijke periode, want ondanks het soms prachtige weer vliegt er maar weinig. Traditioneel valt deze piek rond de tweede week van juni. Dat valt te zien aan de grafiek (rode lijn) met het gemiddeld aantal vlinders per telling over de periode 1990-2010. Het dal valt normaal in week 23 (deze week).

Dit jaar tapt echter uit een ander vaatje. De groene lijn laat zien dat er dit voorjaar niet alleen veel vlinders waren (de groene lijn ligt hoger dan de rode), maar ook dat de junidip dit jaar al in mei viel. Het minimum was in week 20, van 13 tot en met 19 mei. De junidip was dit jaar dus een meidip. Oorzaak voor deze verschuiving naar voren is natuurlijk het prachtige voorjaarsweer geweest. Wel maken we ons zorgen over de aanhoudende droogte. Dit zou bij de rupsen wel eens tot voedselgebrek en zo tot een hogere sterfte en uiteindelijk tot minder zomervlinders kunnen leiden.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.