Nieuwsbericht

Keizersmantel terug in Nederland

dinsdag 16 juli 2013

Na de vondst van de iepenpage vorige week is er wederom goed nieuws uit de vlinderwereld: de terugkeer van de keizersmantel. Onze grootste parelmoervlinder heeft zich na meer dan 30 jaar weer op twee plekken in Nederland succesvol voortgeplant. Een plek in Gelderland en een in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

De keizersmantel is een sinds 1980 uit Nederland verdwenen vlinder, die af en toe nog als 'zwerver' werd waargenomen. De dichtstbijzijnde stabiele populaties bevonden zich tot dit moment in de Ardennen en de Eifel. Toch werden de keizersmantel ook al enkele jaren achtereen op dezelfde plaats waargenomen, wat wijst op voortplanting.

Onderzoek naar leefgebied

De Vlinderstichting heeft veel onderzoek gedaan naar de keizersmantel. De vlinder is afhankelijk van viooltjes, waar de rupsen van eten. In Engeland is gebleken dat herstel van warme microklimaten gunstig is voor herstel van zowel viooltjes, mieren als dagvlinders die van viooltjes afhankelijk zijn. Door klimaatverandering worden de vooruitzichten voor de keizersmantel in principe gunstiger. Maar de vlinder heeft meer eisen aan zijn leefgebied.

De Vlinderstichting deed onderzoek naar de kenmerken van voortplantingsplaatsen waar keizersmantels voorkwamen en de mogelijkheid van herstelmaatregelen om ook in Nederland weer geschikt leefgebied te creeeren.
Lees meer over het onderzoek

Geschikte locaties

Naar aanleiding van bovenstaand rapport deed een student van De Vlinderstichting afgelopen voorjaar onderzoek in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vorig jaar werden daar namelijk vrouwtjes gezien die eitjes aan het leggen waren (via Waarneming.nl).

Het onderzoek toonde aan dat het leefgebied goed is: er zijn voldoende viooltjes aanwezig. Maar er zijn ook nog een aantal mogelijkheden om het leefgebied te verbeteren: zo moeten er flink wat Amerikaanse vogelkersen gekapt worden, zodat er meer licht op de bodem kan komen.

Voortplanting vastgesteld

De afgelopen werden ook de vlinders op de locatie gezien. Hieruit kan De Vlinderstichting concluderen dat het zeer waarschijnlijk is dat de vlinder zich in de Amsterdamse Waterleiding Duinen heeft voortgeplant.

Ook op een locatie in Gelderland is geschikt leefgebied aanwezig en zijn de vlinders inmiddels gesignaleerd. Hiermee is de keizersmantel na 30 jaar afwezigheid weer definitief terug in ons land.

Meer weten? Neem contact op met De Vlinderstichting via info@vlinderstichting.nl.

AmsterdamseWaterleidingduinen Gelderland Keizersmantel