Nieuwsbericht

Kleine vos niet overal terug van weggeweest

maandag 19 april 2010

De kleine vos had het moeilijk. De resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders laten echter zien dat de soort het in 2009 weer wat beter deed. Dat gaf goede hoop voor het voorjaar van 2010.

En inderdaad: voor veel mensen is de kleine vos nu weer een van de vlinders die ze het meest zien. Maar niet overal. Kijk maar eens naar het kaartje met de verspreiding dit voorjaar: vooral ten noorden van de grote rivieren is de kleine vos wijd verbreid. Maar in Brabant moet je hem nog steeds echt zoeken. We hebben geen echte verklaring waarom de kleine vos het in Zuid-Nederland zoveel slechter doet dan in het noorden, maar opvallend is het wel.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Voor het verspreidingskaartje is gebruik gemaakt van alle gegevens uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Hierin zitten o.a. alle waarnemingen die zijn doorgegeven via Landkaartje, de Natuurkalender en telmee.nl. Als u waarnemingen heeft doorgegeven via waarneming.nl zult u die niet vinden, omdat waarneming.nl nog niet doorlevert aan de NDFF