Nieuwsbericht

Kleine vuurvlinder talrijk in 2020

maandag 7 september 2020

De echte vlindertijd is over, maar in de nazomer zijn er nog zeker vlinders te zien. Het landkaartje begint met een derde generatie, de koolwitjes zijn er volop en ook de kleine vuurvlinder is nu te zien. Het lijkt alsof deze dit jaar in september erg algemeen wordt. Deze derde generatie vliegt nog tot in oktober, dus voldoende gelegenheid om deze fraaie vlinder te zien te krijgen

Kleine vuurvlinders zijn overal waar bloeiende planten staan te vinden. Kleine vuurvlinders zijn overal waar bloeiende planten staan te vinden.

Hoewel er in het meetnet vlinders in 2020 weer minder vlinders zijn geteld en het dus een erg matig vlinderjaar was, zijn er toch een aantal soorten die het prima hebben gedaan. Het hooibeestje, het bruin blauwtje en de kleine parelmoervlinder zijn blijkbaar prima bestand tegen droogte. Ze hebben dit jaar veel gevlogen.

Derde generatie in het najaar

Ook de kleine vuurvlinder was het hele jaar al veel te zien. Bij deze vlinder is vaak de derde generatie, die vanaf eind augustus tevoorschijn komt, de grootste. Ook dit jaar lijkt dat het geval, want er worden er nu al veel gemeld op Waarneming.nl en Telmee. De kleine vuurvlinder is een echte graslandvlinder, die in het hele land voorkomt op bloemrijke plekken.

De rupsen zijn gespecialiseerd op schapenzuring en veldzuring, planten die in bloemrijk grasland regelmatig aanwezig zijn. Op drogere en schralere plekken is schapenzuring talrijk, op wat rijkere en vochtiger plekken de veldzuring.

Kleine vuurvlinder in 2020

Waarnemingen kleine vuurvlinder dit jaar (tot 1 september) en de aantallen in de routes, rood 2020 en blauw 1990 - 2019 (Bron: NDFF & meetnet vlinders) Waarnemingen kleine vuurvlinder dit jaar (tot 1 september) en de aantallen in de routes, rood 2020 en blauw 1990 - 2019 (Bron: NDFF & meetnet vlinders)

Makkelijk te herkennen

Kleine vuurvlinders vliegen snel en grillig, maar gaan ook vaak zitten en zijn dan goed te herkennen. Kleine vuurvlinders vliegen snel en grillig, maar gaan ook vaak zitten en zijn dan goed te herkennen.

Op plekken in het stedelijk gebied, waar ruimte is voor bloemrijk grasland, zoals in de bredere bermen en groenstroken is de kleine vuurvlinder een vaste gast. Het is geen tuinvlinder, maar af en toe zwerven er wel vlinders en vanuit de bermen en parken kunnen ze ook in de tuin gezien worden.

Hoe herken je een kleine vuurvlinder?

Als ze vliegen is het herkennen van een kleine vuurvlinder wel lastig, want ze hebben een zeer snelle en grillige vlucht. Gelukkig gaan ze ook vaak zitten. Dan doen ze meestal hun vleugels open en is de prachtig diep oranje kleur van de voorvleugels goed te zien is.

De mannetjes van de kleine vuurvlinder kunnen erg territoriaal zijn. Dan zitten ze, vaak op een bloemrijke plek, op wacht en schieten af op alle passerende vlinders. Andere mannetjes worden fanatiek verjaagd, vrouwtjes worden hartelijk ontvangen. De kleur van mannetje en vrouwtje is gelijk, maar aan het gedrag kun je dus wel zien of je met een mannetje te maken hebt.

Ga op pad de komende weken, want de kleine vuurvlinder is de komende dagen nauwelijks te missen.

Geen natuur zonder vlinders

Wist u dat vlinders een belangrijke graadmeter zijn voor een gezonde natuur? Daar waar veel vlinders voorkomen, gaat het goed met de natuur. Maar helaas gaan vlinders al vele jaren achteruit. Daarom beschermt De Vlinderstichting deze kwetsbare dieren. En daar is uw hulp bij nodig!

Lees verder

DerdeGeneratie KleineVuurvlinder Natuurbericht september