Nieuwsbericht

Let op roodstreepspanners!

woensdag 9 oktober 2013

De roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) is een zeldzame trekvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen. Het gaat hierbij bijna altijd om maar 1 exemplaar per waarneming. Hans van Kuijk en Anna Almekinders meldden dat ze er de afgelopen nacht in Zeeuws Vlaanderen maar liefst 5 hadden!

Mogelijk dat er een flinke influx van deze soort optreedt. Rob de Vos meldt dat hij ook in de tachtiger jaren van de vorige eeuw wel eens veel roodstreepspanners had. Het is een trekvlinder die al vroeg in het jaar naar het noorden vliegt. De nakomelingen worden hier vooral in de maanden augustus en september waargenomen en komen op licht. Ze kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd, maar vliegen nooit ver weg; ze rusten vaak op een grasstengel. Tot ver in oktober worden ze wel gezien. De soort is niet in staat om hier te overwinteren en er zijn geen rupsenvondsten bekend uit Nederland. Hou de lamp goed in de gaten de komende dagen en geef door als u er een ziet via Waarneming.nl of Telmee.nl

Roodstreepspanner trekvlinders