Nieuwsbericht

Luc Knijnsberg vlinderbeheerder van het jaar

maandag 6 maart 2017

Tijdens de Landelijke Dag op 4 maart is Luc Knijnsberg (PWN) uitgeroepen tot vlinderbeheerder van 2017.

Hij moest die dag werken, maar met list en bedrog was hij naar Wageningen gelokt (collega's bij PWN, bedankt!) zodat hij de onderscheiding ter plekke in ontvangst kon nemen uit handen van directeur Titia Wolterbeek.

Elk jaar kiest De Vlinderstichting de Vlinderbeheerder van het jaar: iemand die zich met hart en ziel inzet voor de vlinders. Niet alleen beroepshalve maar ook daarbuiten. Zo iemand is Luc Knijnsberg dus ook. Hij zet zich in zijn werkgebied, het duingebied in Noord-Kennemerland, met veel passie in voor vlinders. Niet alleen dagvlinders hebben zijn aandacht, maar ook nachtvlinders en zeker de kleine vlinders, de microlepidoptera, staan volop in zijn belangstelling. Hij deelt die liefde met iedereen die het maar horen wil, onder andere door heel actief te zijn op sociale media. Ook in het kwartaaltijdschrift van De Vlinderstichting zijn nog niet zo lang geleden enkele artikelen van zijn hand geplaatst, met mooie foto’s erbij.

Maar hij doet veel meer. Als moderator bij waarneming.nl controleert hij de waarnemingen van nachtvlinders. Hij hecht groot belang aan een goede monitoring en is ook zelf actief bezig om de vlinderstand in zijn werkgebied in kaart te brengen. Het duingebied in Noord-Kennemerland herbergt nog steeds veel kwetsbare en bedreigde vlinders en soorten als duinparelmoervlinder en bruine eikenpage, waar hij zich intensief mee bezighoudt. Ook gaat hij regelmatig op strooptocht. Daarbij smeert hij een zoete stof op bomen om daarmee nachtvlinders te lokken. Zo had hij onlangs maar liefst 396 wachtervlinders op zijn smeer. Op diezelfde dag vond hij ook een fijngevlekte eikensteltmot, een soort die sinds 1959 niet meer in Nederland is aangetroffen.

Titia Wolterbeek: “Onderzoek, bescherming, voorlichting en educatie gaan bij Luc Knijnsberg hand in hand. Hij is dan ook terecht de vlinderbeheerder van 2017!”

LandelijkeDag LucKnijnsberg PWN Vlinderbeheerder