Nieuwsbericht

Meer kaasjeskruiddikkopjes

donderdag 13 augustus 2009

Dit voorjaar werd voor de eerste maal sinds 1953 een kaasjeskruiddikkopje gezien op twee verschillende plekken in Zuid-Limburg. Inmiddels vliegt de tweede generatie en er zijn al meerdere meldingen, zelfs van ei-afzettende vrouwtjes!

Het kaasjeskruiddikkopje hoort thuis in bloemrijke ruigten, ruderale terreintjes, braakliggende plekken en spoorbermen. De soort was de afgelopen jaren zijn areaal aan het uitbreiden. Dit voorjaar waren er twee meldingen uit Zuid-Limburg en inmiddels is ook de tweede generatie er waargenomen. Het ging om een mannetje en vrouwtje en er is zelfs gezien dat er eitjes zijn afgezet. Dit lijkt de aanzet tot een echte vestiging. Kaasjeskruid, de plant die de soort nodig heeft om zich voort te planten, is verspreid in Limburg aanwezig en de kans bestaat dat de soort zich ook op andere locaties kan voortplanten. Voor 1950 was het kaasjeskruiddikkopje een onregelmatige standvlinder. Echt vaste populaties heeft de soort in Nederland nooit gehad. In warme jaren vestigden de vlinders zich hier (met name in Zuid-Nederland) en in koelere jaren verdwenen ze weer. Is dit een nieuwe soort voor Nederland die zich kan vestigen dankzij de opwarming? De tijd zal het leren.