Nieuwsbericht

Meer open zand voor kleine heivlinder

zondag 17 maart 2013

Op zaterdag 16 maart waren meer dan 100 geocachers naar Kootwijk gekomen voor de kleine heivlinder. Begeleid door tientallen vrijwilligers van Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting is er erg hard gewerkt.

Vanaf 9 uur verzamelden meer dan 100 mensen zich bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in Kootwijk, waar de koffie al klaar stond. Om half tien was er in de volle werkschuur een korte instructie. Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting legde uit dat we vandaag aan het werk gingen om het stuifzand weer meer kans te geven. Het stuifzand, wat het leefgebied is voor deze zeldzame vlindersoort, groeit steeds verder dicht. Het grijs kronkelsteeltje (een mos) legt grote stukken zand vast en er kiemen erg veel dennen, waardoor het zand nog verder wordt vastgelegd. Vandaag gaan we in groepen het terrein in en gaan dennen weghalen en plaatselijk kleinschalig mos wegplaggen, zodat het zand weer kan gaan stuiven.

Het weer was prima, met af en toe zelfs een bleek zonnetje en het was een prachtig gezicht om groepje na groepje, onder begeleiding van een vrijwilliger van Staatsbosbeheer het Kootwijkerzand op te zien gaan. Op een gegeven moment zag je overal verspreid over dit uitgestrekte terrein de werkers aan de slag. Jong en oud, man en vrouw staken de handen uit de mouwen voor de kleine heivlinder en natuurlijk al die andere specialisten die open zand nodig hebben. Begeleid door het prachtige geluid van boomleeuweriken werden dennetjes verwijderd en met scheppen en schoppen oppervlakkig geplagd. In kruiwagens werd het mos afgevoerd naar verzamelplekjes.

Doordat er zoveel geocachers op dit CITO Event waren afgekomen is er in drie uur tijd enorm veel bereikt. Komend voorjaar zullen studenten van De Vlinderstichting in het terrein op zoek gaan naar rupsen en komende zomer zullen ook de vlinders weer worden geteld. We hopen dat de soort zich na de werkzaamheden de komende jaren verder uit kan breiden. Het is een van de zeldzaamste soorten van ons land die alleen nog maar op het Kootwijkerzand voorkomt. Daarom is het een van de doelsoorten uit de campagne ‘Tien voor Twaalf’ van De Vlinderstichting. Wilt u deze, of een van de andere elf soorten steunen, da dan naar de website en adopteer een vlinder.

geocachers KleineHeivlinder Staatsbosbeheer stuifzanden vrijwilligers