Nieuwsbericht

Nachtvlinders zaaien verwarring

woensdag 12 februari 2014

In het februari nummer van het tijdschrift Vlinders heeft een nachtvlinder voor verwarring gezorgd. Diverse lezers attendeerden ons op een fout in het artikel over de Nachtvlinderestafette.

Op de foto linksonder op blz. 12 is de dennenpijlstaart te zien en niet, zoals het onderschrift abusievelijk vermeldt, de wapendrager. Die vlinder was overigens wel winnaar van de publieksprijs van de Nachtvlinderestafette 2013, maar zijn wetenschappelijk naam luidt Phalera bucephala. Pheosia tremula, die in het artikel werd genoemd, is de wetenschappelijke naam van de brandvlerkvlinder.

Brandvlerkvlinder Dennenpijlstaart